MENY

Skole for forskere

Med professorene Roger Säljö og David Barton som vitenskapelige sparringspartnere, får erfarne forskere og ferske stipendiater ved UiS mulighet til å diskutere og utvikle sin egen forskning i fire dager til ende.

For anledningen er to professor II-ansatte ved Universitetet i Stavanger invitert til å være med på Forskerskolen ved Det humanistiske fakultet. Roger Säljö fra Göteborgs universitet og David Barton fra Lancaster University er begge erfarne forskere og ledere for forskningssentre i sine respektive land. I fire dager skal de diskutere forskningsprosjekter med UiS-forskere.

Forskerskolen er ikke bare for stipendiatene i PhD-utdanningen. Her er det lagt opp slik at erfarne forskere og professorer er med og i fellesskap tenker og diskuterer forskning, metode og utvikling av prosjekter. Blant annet presenterte professorene Bjørn Kvalsvik Nicolaysen og Stein Erik Ohna sine forskningsprosjekter for kollegaer på seminarets andre dag.

Taktil leseteori
Førsteamanuensis Anne Mangen ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved UiS presenterte et prosjekt som er helt i startfasen. Hun ønsker å se nærmere på lese- og skrivepraksisen vi i dag driver i vår teknologiske hverdag. Blant annet skal hun se på hvordan vår berøringssans har betydning for hvordan vi leser og skriver digitale tekster.

– Dette er et tverrfaglig prosjekt, og jeg vil trekke veksler på blant annet fenomenologi, kognitiv filmteori og persepsjonspsykologi når jeg skal utforske en multisensorisk leseteori for framtiden, sier Mangen, som så fram til å få innspill på hvordan hun skulle gå fram metodisk.

Læring begge veier
– Mangens ambisjon om å være multidisiplinær er god, men den er også svært krevende. Vi er her for å gi tilbakemelding og kanskje bidra til at forskningsprosjektet hennes kommer et steg videre, sier Roger Säljö.

– Dette er et stort prosjekt, der utfordringen blir å finne fokus, sier David Barton som påpeker at han og Säljö ikke er til stede utelukkende for å coache.
– Læringen går begge veier. Dette er en del av mitt internasjonale forskningsnettverk, og jeg utvikler meg som forsker ved å delta på en slik forskerskole, sier Barton.

Barton legger vekt på at man som forsker, også i Norge, hele tiden må tenke internasjonale nettverk og samarbeid. Samt at forskningen skal nå et internasjonalt publikum.

Publiseringskurs

De to siste seminardagene er viet til stipendiatene alene, og Roger Säljö og David Barton skal holde en workshop i hvordan publisere forskning og gi gode tips til artikkelskrivingen. Stipendiatene skal presentere et synopsis eller en kort oppsummering av det de holder på med, og som de vil publisere i et internasjonalt tidsskrift.

– Her presenterer vi ting som ikke er ferdig uttenkt. Og så får vi hjelp fra to som er sterke på forskningsutvikling og publisering. De løfter oss opp på et høyere nivå og sammen utvikler vi oss til å bli enda bedre forskere, forteller professor Ragnar Thygesen som leder forskerskolen og seminaret fra tirsdag 27. mai til fredag 30. mai.