MENY

Skuffet over statsbudsjettet

Universitetet i Stavanger får bare fire nye stipendiatstillinger i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Samtidig blir et allerede effektivt universitet pålagt å kutte enda mer.

Dette var et dårligere budsjett enn forventet. Regjeringen har flere ganger berømmet oss for å være offensive og ambisiøse, men dette budsjettet gjør det vanskeligere for oss å gjennomføre vår strategi, sier Møst.

Han er spesielt skuffet over at UiS blir pålagt å kutte 5,5 millioner kroner i effektivisering og avbyråkratisering.

– Vi har allerede vært gjennom effektiviseringsprosesser og statistikken viser at vi er mer effektive enn de gamle universitetene. Med når man foreslår prosentvis samme kutt for alle, rammes de som allerede driver effektivt hardest, sier Møst.

Øremerket
Isolert sett får UiS mer penger, men disse går til øremerkede tiltak. Konsekvensen av dette blir at den eksisterende aktiviteten får strammere rammer.

UiS får ekstra midler til enkelte utdanninger, men bare fire stipendiatstillinger – på nivå med flere høgskoler. UiS får heller ikke noe av potten som skal brukes til å styrke forskningsmiljøer.

Vi har også sterke fagmiljøer som hadde fortjent å bli stimulert. I valgkampen var det mange som snakket om å styrke de nye universitetene, slik at vi kan konkurrere på like vilkår. I stedet ser vi nå at de som allerede har mye, får mer, sier Møst.

Forslagene
Her er hovedtrekkene i regjeringens budsjettforslag når det gjelder høyere utdanning:

  • Institusjonene skal spare til sammen 151,3 millioner kroner på avbyråkratisering og effektivisering. UiS sin andel av dette kuttet er 5,5 millioner.
  • Budsjettet reduseres også med 80,5 millioner kroner på grunn av innføring av studieavgift for studenter utenfor EU. For UiS innebærer dette at tre millioner kroner må hentes inn i form av skolepenger i 2015.
  • Det skal opprettes 47 nye rekrutteringsstillinger (stipendiater) innenfor helse- og sosialfag, lærer og ingeniør. UiS får fire av disse stillingene.
  • 80 millioner kroner skal brukes på midler til verdensledende fagmiljøer. Disse pengene vil kun gå til UiO, NTNU, UiB, UiT og NMBU. 
  • Utstyr til sykepleie- og ingeniørutdanninger: 30 millioner, hvorav 2,4 millioner går til UiS.
  • Styrking av etter- og videreutdanning av lærere, 447 millioner kroner. Det er uklart hvor mye av dette som vil bli brukt innenfor høyere utdanning, men UiS er foreløpig tildelt to millioner kroner.
  • Tilskudd til 1500 nye studentboliger. Fordeling av disse er ikke gjort, institusjonene skal søke om tilskudd i løpet av oktober.
  • 75 millioner til strukturendringer i sektoren (ikke fordelt).

Ellers består budsjettendringene av videreføring av tidligere vedtak. 

Det planlagte formidlingsbygget ved Arkeologisk museum er heller ikke i år med i budsjettet. 

Pressemelding om budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet

Universitetsdirektør John B. Møst

Universitetsdirektør John B. Møst