MENY

Slåsting ikkje som før

- Måten å slåst på har endra seg. Den tradisjonelle slåstkampen i skulegarden er ikkje lenger typisk, meiner professor Erling Roland ved Senter for åtferdsforsking ved Universitetet i Stavanger.