MENY

Slik bygger man godt studiemiljø – tips fra de mest fornøyde geofag-studentene i landet

NOKUT presenterte nylig resultatene av undersøkelsen Studiebarometeret. Blant 18 geofaglige utdannelser er det masterstudentene ved Petroleum geosciences engineering ved Universitetet i Stavanger som er mest fornøyde.

Bilde av studentene Signe Kristoffersen, Arun Joshi og Emilie Aasen Kavli fra petroleumsgeologi ved UiS. Studentene Signe Kristoffersen, Arun Joshi og Emilie Aasen Kavli fra petroleumsgeologi ved UiS er blant de mest fornøyde geofag-studentene i landet.
  • ­God kommunikasjon mellom student og lærer
  • Praktisk gruppearbeid
  • Internasjonalt miljø

Dette er punktene geofagstudentene Signe Kristoffersen (andre året master), Emilie Aasen Kavli (andre året master) og Arun Joshi (tredje året bachelor) lister som de viktigste grunnene for godt studiemiljø.

– Vi har et veldig tett samarbeid med foreleserne våre. Det er nesten som om vi får et vennskapelig forhold til dem, sier Kristoffersen.

Studentene sier de trives mye bedre i de mindre klassene, enn med undervisningen de har fått i store grupper. I klassen på masternivå er de 25 personer.

– Vi har også mye praktisk gruppearbeid, og det setter vi pris på. Mye av arbeidet vårt foregår på engelsk, noe som gjør at vi er spesielt godt rustet til å jobbe i internasjonale miljøer senere, sier hun.

Les mer om masterprogrammet i petroleumsgeologi

Industri

Studentene vektlegger også tett samarbeid med industrien som viktig for studiekvaliteten.

– Noen av foreleserne våre jobber også i industrien, og prosjektene vi jobber med er dermed sikret å være relevante også ute i det virkelige liv, sier Kavli.

– Ja, vi merker at overgangen mellom det teoretiske og det praktiske i undervisningen er veldig god. Foreleserne kan gi aktuelle eksempler fra arbeidslivet, sier Joshi.

Han peker på at det er positivt med forelesere som liker det de holder på med.

– I våre studier er det tydelig at foreleserne brenner for det de holder på med. Da lærer de også lettere fra seg, sier han.

 

Konstruktive tilbakemeldinger

Studentene mener at det er viktig å bygge god kommunikasjon mellom foreleser og student, og de setter pris på at foreleserne vil ha tilbakemeldinger fra dem. De kan blant annet kommunisere med forelesere og andre studenter i egne Facebook-grupper.

– Det virker som de er genuint interesserte i tilbakemeldinger fra oss, og da gjerne også konstruktiv kritikk, sier Joshi.

Det er også lagt opp til ekskursjoner i løpet av studiene, noe studentene syns er positivt.

– Det bygger jo tettere bånd i klassen, og med foreleserne, når vi drar på turer sammen. I tillegg til at vi får et unikt innblikk i faget på ekskursjon, sier Kristoffersen.

Studentene selv er enige med resultatene i Studiebarometeret.

– Denne gangen har hele klassen vår svart, så jeg tror absolutt at tallene er representative for hvordan vi har det, sier Kristoffersen.

 

Tekst og foto: Mari Løvås