MENY

Slik var IOR NORWAY 2017

Rundt 160 eksperter fra oljebransjen deltok på den internasjonale IOR-konferansen ved UiS. Til sammen var nær 400 deltakere samlet på konferansen.

 • Lars Høier (fra venstre), Shawket Ghedan, David Puckett og Arvid Østhus.
  Lars Høier (fra venstre), Shawket Ghedan, David Puckett og Arvid Østhus.
 • Arvid Østhus i Oljedirektoratet (nærmest kamera).
  Arvid Østhus i Oljedirektoratet (nærmest kamera).
 • Ann Muggeridge, styreleder i EAGE, ledet paneldebatten.
  Ann Muggeridge, styreleder i EAGE, ledet paneldebatten.
 • Senterleder Merete Vadla Madland (til venstre) kunngjør vinnerne av Skjæveland-prisen 2017.
  Senterleder Merete Vadla Madland (til venstre) kunngjør vinnerne av Skjæveland-prisen 2017.
 • Doktorgradsstudentene Mona Wetrhus Minde og Oddbjørn M. Nødland mottar pris.
  Doktorgradsstudentene Mona Wetrhus Minde og Oddbjørn M. Nødland ble tildelt Skjæveland-prisen 2017. Begge er tilknyttet Det nasjonale IOR-senteret ved Universitetet i Stavanger.
 • Oddbjørn M. Nødland og Mona Wetrhus Minde mottar pris.
  Tre av fire prisvinnere samlet. Oddbjørn M. Nødland og Mona Wetrhus Minde mottok Skjæveland-prisen 2017, mens Han Byal Kim fikk EAGEs pris for «Best presenter under 30». Også Nikola Gaillard mottok pris, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

Nær 400 deltakere fra industri, forskning- og utdanningsinstitusjoner og en rekke nasjonale myndigheter fikk med seg årets IOR-konferanse. Nytt av året var at Det nasjonale IOR-senteret arrangerte konferansen i samarbeid med EAGE (European Association of Geoscientists and Engineers).

Fire dager med alt fra laboratoriebesøk, workshops, presentasjoner fra doktorgradsstudenter og foredrag fra internasjonalt anerkjente forskere, endte til slutt med en paneldebatt og prisutdeling i Tjodhallen.

Et ekspertpanel med kjente folk fra bransjen fikk dele sine tanker om årets konferansetema, «bærekraft – IOR i en tid med lav oljepris» .

Lars Høier (Statoil), Shawket Ghedan (Computer Modelling Group), David Puckett (Oil and Gas Authority, Storbritannia) og Arvid Østhus (Oljedirektoratet) diskuterte utfordringer og muligheter i en bransje som fortsatt er sterkt preget av uro og lav oljepris.

Vil beholde talentene

– Jeg er veldig glad for at Oljedirektoratet presser på for å holde trykket oppe når det kommer til forskning. I en syklisk bransje som vår, er det avgjørende å utvikle nye metoder for miljøvennlig utvinning. Samtidig er det viktig å beholde unge forskere – talentene våre, sa Lars Høier i paneldebatten.

– Vi ser at vi går lysere tider i møte. Sakte, men sikkert begynner ting å ta seg opp. I Statoil vil det i løpet av de nærmeste årene være et stort behov for nye folk. Vi trenger unge talenter. Vi trenger nye ideer, svarte Høier på spørsmål fra salen om behovet for rekruttering av forskere.

Arvid Østhus fra Oljedirektoratet delte Høiers synspunkter.

– Det er avgjørende at vi klarer å overføre vår kunnskap til neste generasjon, sa Østhus.

Så, hva betyr bærekraft i denne sammenheng? Ekspertpanelet hadde ulike syn på saken.

– Det mest bærekraftige vi kan gjøre nå er å fortsette å kutte kostnader i industrien. Vi har kommet et stykke på vei, men vi må fortsette reisen, sa Høier.

Ros til IOR-senteret

Det nasjonale IOR-senteret ble trukket fram som en suksesshistorie av ekspertpanelet. Lars Høier i Statoil framholdt at forskningssentre som IOR-senteret er avgjørende for å holde et høyt nivå på forskningen innen feltet.

David Puckett fra det britiske olje- og gassdepartementet brukte uttrykket «Early Or Regret». Det spiller på forkortelsen EOR (enhanced oil recovery). Pucketts poeng er at metoder for forbedret oljeutvinning må implementeres fra starten – hvis ikke kan kostnadene fort bli for høye.

– I Storbritannia har vi ikke sentre som dette. Vi må anerkjenne det arbeidet som gjøres på dette feltet i Norge, og lære av dere, sa Puckett.

Arvid Østhus fikk siste ord i debatten.

– På konferanser som dette kan vi motivere hverandre og lære av hverandre. Nå gjelder det å gå et skritt videre. Vi må ut av laboratoriene og sette forskningen ut i praksis, avsluttet Østhus.

Tekst og foto: Kjersti Riiber