MENY

Smart vann i ørkenen

Saudi-Arabisk ørken og norsk sokkel har mer til felles enn man skulle tro. Nå skal sjøvann pumpes inn i ørkenen etter norsk suksessoppskrift på Ekofisk og Valhall.

Verdens største oljeselskap Saudi Aramco kunne velge og vrake blant forskermiljøer verden over, men valgte Universitetet i Stavanger.

Professor Tor Austad ved Institutt for petroleumsteknologi er prosjektleder for forskningssamarbeidet som har en økonomisk ramme på tre millioner kroner over en toårsperiode.

– Det er klart at dette er en fjær i hatten for oss, sier Austad.

Økt utvinningsgrad
I mange år har han forsket på økt oljeutvinning i kalkfelt i Nordsjøen ved injisering av sjøvann i reservoarene.

Sjøvannsinjisering har bidratt til å øke utvinningsgraden på Ekofisk fra 17 prosent opprinnelig til nærmere 50 prosent i dag. Det er suksessen i Nordsjøen som nå gjør at Tor Austad er en ettertraktet ressursperson innen økt oljeutvinning.

Halvparten av verdens oljereserver finnes i karbonat- eller kalksteinsfelt, og Saudi Aramco har selv drevet forsøk på økt oljeutvinning ved injisering av sjøvann i ørkenen i Saudi Arabia. I laboratoriet har selskapet oppnådd oppsiktvekkende resultater ved injisering av vann uten kjemikalier, eller smart vann, som Austad kaller fenomenet.

Skal forklare vitenskapelig
– Selskapet ønsker nå en grundigere vitenskapelig forklaring på fenomenet for å forandre strategien sin for vanninjisering. Nå er det opp til oss å finne den forklaringen, sier Austad, som samarbeider med postdoktor Skule Strand om oppgaven.

– Saudi Arabia har kanskje mer oljeressurser enn resten av verden til sammen og rår over gigantiske reservoarer. En økt utvinning på 10 prosent vil få enorm betydning økonomisk, sier Austad.

Instituttet har også kontakt med British Petroleum i Abu Dhabi, Maersk i Qatar og Total om økt oljeutvinning fra karbonatfelt.

Tekst:  Egil Rugland
Foto: Elisabeth Tønnessen

(Artikkel publisert 25.01.2010)

Foto av Tor Austad med smart vann

Tor Austad med en kolbe smart vann