MENY

Smartere samarbeid med UiS

Ønsker dere å øke kunnskapsnivået, finne svaret på et problem eller kanskje leter dere etter den riktige personen for en ledig stilling?

illustrasjon av samhandlingsportalen. campusbilde Arne Rettedals hus

Da kan et samarbeid med Universitetet i Stavanger være rett for dere. Vi ønsker å forberede studentene våre enda mer til arbeidslivet slik at vi utdanner mennesker med relevant kompetanse som raskt kan komme ut i jobb.

Gå til samarbeid.uis.no dersom dere ønsker å:

  • foreslå en bachelor- eller masteroppgave
  • lyse ut stillinger for studenter og nyutdannede
  • inngå forskningssamarbeid
  • melde inn en utfordring som kan løses av tverrfaglige studentteam

Bachelor- og masteroppgaver:

Vi har nå gjort det enda enklere for næringsliv og offentlige virksomheter å inngå samarbeid om bachelor- og masteroppgaver. Et oppgavesamarbeid består i at en student sammen med faglærer og virksomhet løser en oppgave. Via samarbeid.uis.no foreslår dere en oppgave som vil bli mottatt av relevant faglig ansatt innen valgt fagområde.

Et oppgavesamarbeid er en unik måte for studentene å jobbe med reelle problemstillinger og opparbeide seg relevant erfaring. For dere er dette en god måte å løse en utfordring i samarbeid med fagmiljøet samtidig som dere blir kjent med studentenes kompetanse.

Fristen for å melde inn oppgaver er 15. september. Det er ingen kostnader forbundet med samarbeidet.

Hvordan komme i gang?

Gå inn på samarbeid.uis.no og register deg og din virksomhet i dag!

Har du spørsmål? Kontakt oss på: arbeidslivskontakt@uis.no