MENY

Søk bachelor i dans innen 1. februar

Har du interesse for og bakgrunn fra dans? Søk bachelorstudium i dans ved Universitetet i Stavanger. Endt utdanning gir gode muligheter innen undervisning og profesjonell dans.

Dette er en fireårig utøvende danseutdanning hvor praktisk pedagogisk utdanning (PPU) er integrert. Utdanningen gir 240 studiepoeng.

Studiet passer for deg som har bakgrunn i dans fra treårig videregående opplæring, eller tilsvarende, som vil utvikle sin kunstneriske, dansetekniske, og pedagogiske kompetanse og etablere seg som utøvende dansekunstnere og pedagoger etter endt studium.

Mange muligheter
Utdanningen gjør deg formelt kvalifisert for undervisningsstillinger i kulturskole, grunnskole, private danseskoler og med tileggsutdanning også til videregående skole med musikk, dans og drama. Studiet skal også legge et grunnlag for søknad til videre studier på masternivå innen dans, dansedidaktikk og dansevitenskap.
Studentene skal, etter fullført utdannelse, ha de utøvende, skapende, teoretiske, entreprenørielle og pedagogiske kunnskaper og kvalifikasjoner nødvendig til å møte yrkeslivet og de profesjonelle oppgaver de blir utfordret på i møte med kulturlivet og opplæringssystemet.

Video:
Møt dansepedagog Elisabeth Vikeså, som er utdannet dansepedagog ved Universitetet i Stavanger og i dag er medeier i Steps dansestudio. Få et innblikk i hennes arbeidshverdag
 
Les mer:
Førsteamanuensis Siri Dybwik ved UiS leder dansekompaniet Dybwikdans