MENY

Søker forskertalenter innen kiropraktikk

Gjennom UiS Pluss kan Universitetet i Stavanger og Norsk Kiropraktorforening nå tilby det første studiepoenggivende kurset for kiropraktorer i Norge. Videreutdanningskurset skal inspirere til framtidige forskningsprosjekter innen kiropraktikk.

- Kurset retter seg mot kiropraktorer som er interessert i framtidig forskningsarbeid og som vurderer å ta en doktorgrad, sier Marit Karlsen Brandal, direktør ved UiS Pluss, som er stolt over å kunne tilby det nye videreutdanningskurset fra i høst.

Kurset består av to emner, som hver gir 10 studiepoeng. Kurset vil ta form som et forskerverksted. I løpet av til sammen syv samlinger med forelesninger og workshops høsten 2010 og våren 2011, vil deltakerne blant annet få en innføring i forskningsmetoder for klinisk forskning.

Den første samlingen holdes første til tredje oktober. 30 kiropraktorer vil kunne delta på kurset.

Danmark og England med
Etter at Universitetet i Stavanger ansatte professor i kiropraktikk Alan Breen som professor II, ligger alt nå til rette for mange spennende forskningsprosjekter innen kiropraktikk framover. Den engelske professoren vil sammen med UiS Pluss stå for koordineringen av kurset.

Gjennom et tett samarbeid med etablerte forskningsmiljøer innen kiropraktikk i Danmark og England, vil deltakerne på kurset få en grundig innføring i hva som kreves på veien fra nye forskningsideer til ny vitenskapelig kunnskap innen kiropraktikk.

Fra Anglo European Chiropractic College (AECC) i Bournmouth i England kommer blant annet professor i kiropraktikk Jennifer Bolton for å forelese om forskningsmetoder for klinisk forskning.

Fra Danmark kommer forskningsleder Henrik Wulf Christensen ved Nordisk Institutt for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) for å presentere forskningsprosjekter fra Danmark og inspirere til samarbeid om forskning.

Internasjonal forskerskole
Forskerverkstedet for kiropraktorer vil foregå på engelsk. Den Europeiske Kiropraktorunionen (ECU) dekker halvparten av kurset for sine medlemmer og Norsk kiropraktorforening (NKF) dekker den resterende delen av kurset for de av sine medlemmer som deltar. På denne måten håper man på deltakere både fra Europa og Norge.

Norsk kiropraktorforening er svært glade for nyheten om det nye videreutdanningstilbudet.

- Dette er en motivasjon til å bygge opp et forskningsmiljø innen kiropraktikk i Norge. Det vil hjelpe oss til å finne fram til relevante forskningsprosjekter på feltet. Og vi håper å finne gode forskertalenter, sier Øystein Ogre, leder i NKF og president i ECU.

- Vi håper jo også at Stavanger vil bli sentralt innenfor forskning på kiropraktikk i Norge, sier Ogre.

En milepæl
Også dekan Marit Boyesen ved Samfunnsvitenskapelig fakultet er glad for at UiS nå kan tilby det første studiepoenggivende kurset innen kiropraktikk i Norge.

- Dette er en milepæl og et viktig skritt på veien mot en kiropraktorutdanning i Stavanger. Sammen med ansettelsen av professor Alan Breen og satsingen vår på stipendiater innen kiropraktikk, er det gledelig at vi nå også kan tilby et videreutdanningskurs for kiropraktorer, sier Boyesen, som mener det nye studiepoenggivende kurset vil styrke både utdanningstilbudet og forskningen innen kiropraktikk i Stavanger.

Siden 2003 har Universitetet i Stavanger (UiS) sammen med Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og Norsk Kiropraktorforening (NKF) arbeidet for å etablere en kiropraktorutdanning ved UiS. Gradvis er et fag- og forskningsmiljø innen muskel- og skjelettlidelser i regionen blitt bygget opp.

Hovedaktiviteten er etablert ved Nasjonalt Kompetansesenter for Bevegelsesforstyrrelser (NKB) med professor Jan Petter Larsen som forskningssjef og som hovedveileder for PhD-kandidater med mastergrad i kiropraktikk.

I fjor kunne UiS, gjennom UiS Pluss, tilby det første etterutdanningskurset for kiropraktorer i Norge. Et kurs som har blitt obligatorisk for turnuskandidater og veiledere innen kiropraktikk i landet.