MENY

Søker nye praksisbarnehager

Institutt for førskolelærerutdanning ved UiS søker nye praksisbarnehager for perioden 01.09.12 - 31.08.16

En praksisbarnehage tar imot førskolelærerstudenter, og må inngå avtale om praksisopplæring med universitetet. Praksisbarnehagen må ha utdannede førskolelærere som kan være praksislærere. Disse praksislærerne skal gi studentene opplæring, veiledning og vurdering. Det første året regnes som et prøveår for praksisbarnehagen, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år.

Interesserte barnehager skal sende inn skjemaet ”Søknad om å bli praksisbarnehage” innen 20. april 2012.

Praktisk informasjon finner du her.

Søknaden sendes både pr. e-post til: viiu.vernik@uis.no
Skjemaet sendes som Word-fil vedlegg (ikke i underskrevet stand). Sammen med søknaden sendes link til barnehagens hjemmeside og pr. post til:

Universitetet i Stavanger
Det Humanistiske fakultet
IFU v/ praksiskoordinator Viiu Vernik
4036 Stavanger


Søknaden i underskrevet stand pr. post må ha disse obligatoriske vedleggene:
• barnehagens årsplan
• barnehagemyndighetens tilsynsrapport med barnehagen
ved ønske:
• øvrig informasjon om barnehagens virksomhet
Postlegging må skje innen 20.04.2012.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til: praksiskoordinator Viiu Vernik, tlf: 51 83 35 09, e-post: viiu.vernik@uis.no