MENY

Sosial innovasjon og samskaping

Gjennom boken «Samskaping: sosial innovasjon for helse og velferd» belyser forskere innen ulike fagfelt behovet for og betydningen av innovasjon for å møte samfunnsutfordringer.

Sosial innovasjon og samskaping – Samarbeid mellom flere profesjoner er nødvendig for å finne gode løsninger i helse- og velferdstjenestene, ifølge redaktørene. (Illustrasjon fra bokomslaget)

Vår tids globale utfordringer utløser behov for nye og bærekraftige løsninger for samfunnsutviklingen. Nasjonale politiske reformer i helse- og velferdssektoren har lansert innovasjon som endringsstrategi.

Men hva er innovasjon, og hvordan kan innovasjon få betydning for vår helse og velferd? Disse spørsmålene utforskes i antologien Samskaping: sosial innovasjon for helse og velferd. Her presenteres bidrag fra kunnskapsfronten.

Innovasjon i offentlig sektor

Det finnes mye litteratur om innovasjon fra privat sektor, men det er behov for å omsette og forstå teorier og begreper i en helse- og velferdskontekst for at innovasjon og samskaping skal være anvendbart i norsk eller nordisk offentlig sektor, sier Elisabeth Willumsen

Hun er professor i sosialt arbeid ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS og en av bokens redaktører.

Innovasjon i offentlig sektor kan omfatte nye ideer, produkter, tjenester eller samarbeidsmodeller som dekker sosiale behov og skaper nye relasjoner og nytt samarbeid. Ambisjonen med boken er å synliggjøre kunnskapsfronten innen dette relativt nye feltet.

Boken er et bidrag i så måte, men vi er bare i startgropen. Vi håper at boka kan inspirere både forskere og praktikere og at andre følger opp og videreutvikler tematikken, fortsetter hun.

Må inkluderes i profesjonsutdanningene

Utdanningsinstitusjoner og offentlig sektor har et felles ansvar for å forberede studenter innen helse og velferd på en yrkeshverdag i endring. Dette krever også samarbeid om utvikling av kunnskap og kompetanse som kan bidra til innovasjon og nytekning i praksis.

– Innovasjon og samskaping er i fokus i helse- og velferdstjenestene og «alle» skal drive med dette for å forbedre tjenestene. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt, og derfor viktig å ta inn i utdanningene våre, forklarer Willumsen.

Boken er aktuell for forskere, lærere og studenter i helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge. I tillegg anbefales den til profesjonsutøvere, ledere og rådgivere i helse- og velferdssektoren.

Bidrag fra fem fakultet ved UiS

Boken er en tverrfaglig antologi med kapitler som spenner over en rekke fagområder innen økonomi og ledelse, samfunnsvitenskap, og helsevitenskap. Ved UiS har forskere fra hele fem forskjellige fakultet bidratt.  

Se bokens innholdsfortegnelse for oversikt

Redaktørene av boken er Elisabeth Willumsen, professor i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger og professor ll ved Høgskolen i Molde, og Atle Ødegård, psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde. Begge er tilknyttet Senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Tekst: Cathrine Sneberg