MENY

Sosialpedagogikk på engelsk

Professor Paul Stephens ved Institutt for sosialfag er aktuell med boka «Social Pedagogy: Heart and Head». Boka er ei vitskapleg lærebok i sosialpedagogikk.

Fagområdet sosialpedagogikk rettar seg mot oppdraging og undervising sett i samanheng med sosialisering og tilpassing til samfunnet. I sosialpedagogikken står samvær og samspel med andre menneske særleg sentralt.

Sosialpedagogikk er mellom anna ei teoretisk retning i barnevernspedagogutdanninga.

Boka til professor Paul Stephens er blant dei første vitskaplege lærebøkene i sosialpedagogikk publisert på engelsk.

– I land som Storbritannia og USA er sosialpedagogikk eit ganske nytt fag, men stadig fleire universitet tilbyr no faget på både bachelor- og masternivå. Så dette kan vere ei aktuell bok for studentar som skal studere sosialpedagogikk på engelsk. Boka kan bli deira «academic textbook in English», seier Stephens, som er glad for at sosialpedagogikk som omgrep no breier om seg også i heimlandet, Storbritannia.