MENY

Sparebank1 SR-Bank gir seks millioner til gassatsing ved UiS

Sparebank1 SR-Bank gir seks millioner til et gaveprofessorat i gassteknologi ved Universitetet i Stavanger. UiS-forskerne ser store muligheter.

Administrerende direktør Terje Vareberg i Sparebank1 SR-Bank overrakte gaven på en pressekonferanse på UiS onsdag 23. juni. Han minnet om at Rogaland er første fylke som leverer gass til allmenn anvendelse og at satsing på gass gir en miljøgevinst. Samtidig uttrykte han håp om at gaveprofessoratet vil bidra til en ytterligere styrking av samarbeidet mellom UiS og næringslivet.

- Dette er et håndslag fra en av regionens eldste institusjoner til en av de yngste. For oss er det viktig å pløye verdiskapingen tilbake der den er skapt, noe som ikke minst gjelder forskning og utvikling, sa Vareberg.

Langsiktige strategier
Han understreket at banken er opptatt av langsiktige strategier. Sparebank1 SR-Bank har gitt over 30 millioner kroner til ulike satsinger på UiS de siste ti årene. Tidligere gaver har blant annet gått til fagmiljøer innen risikostyring, finans og sjømat.

- Vi ønsker å bidra til spleiselaget som kreves for å fostre et nytt universitet og skape en attraktiv region som det er godt å bo i. Gaveprofessoratet er en god og langsiktig bruk av ressurser som passer inn i dette bildet, sa Vareberg.

Dekan Per Arne Bjørkum ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet takket for gaven på vegne av UiS. Gaven utløser gaveforsterkningsmidler fra staten, slik at UiS totalt sett får 7,5 millioner kroner.

- Vi skal vise at vi fortjener denne tillitserklæringen, sa Bjørkum, før han ga ordet til forskerne ved Institutt for petroleumsteknologi (IPT).

Vendepunkt
Professor Rune Time mener at gaveprofessoratet markerer et vendepunkt for gassatsingen ved UiS. Time og forskerkollegene er nå klar for å ta satsingen på gassteknologi som startet på nåværende UiS og Iris på 1980-tallet, et steg videre. I planene inngår en styrking av både undervisning og forskning.

- Vi ser at olje- og gassverdenen endrer seg og at det blir behov for nye gassingeniører. Et kompetanseløft vil gi en mer moden industri som i enda større grad kan foredle råvaren, sa Time.

Hovedperspektivet innen forskningen blir å bygge opp gassteknologi som forskningsfelt sammen med Risavika Gas Centre, Iris, NTNU og Sintef. Når det gjelder undervisning er UiS i samarbeid med Statoil ute i verden og har undervisningssamarbeid blant annet i Arkhangelsk i Russland. Sammen med Utenriksdepartementet, Oljedirektoratet og Petrad er det også samarbeid for å hjelpe Bolivia, som har store gassreserver, men som trenger å utvikle gassrelatert teknologi og utdanning.

- Gaven som vi nå har fått, bidrar til å binde sammen forskning og undervisning i fagfeltet vårt nasjonalt. Nå kan vi forhåpentligvis starte for alvor, sa Time.

- Må finne nisjer
Instituttleder Bernt Aadnøy ved IPT trakk på pressekonferansen opp perspektiver innen fagfeltet.

- Norge har størst sjanse til å lykkes ved å satse på nisjer på produsentsiden. De store internasjonale selskapene satser i dag på skifergass. Denne vil ikke erstatte naturgass, men kommer i tillegg til annen gass. Dette har til nå vært en alternativ satsing som har pågått i rundt fem år, men området er i vekst. Ikke minst gjelder dette USA, som har lav egenproduksjon av olje og gass, men som har enorme arealer der mye ligger til rette for denne industrien, sier Aadnøy, som spår at forskning på skifergass også får en plass ved UiS.