MENY

SPE Oil Professional Award 2018 til professor Bernt Sigve Aadnøy

Bakgrunnen for utnevnelsen SPE Oil Professional for 2018 er Aadnøys utrettelige bidrag gjennom mer enn 40 år til både petroleumsutdanningen og tekniske bidrag til næringen. Han har bidratt sterkt til å bygge opp Norges internasjonale rykte innenfor olje og gass.

Bernt Sigve Aadnøy Bernt Sigve Aadnøy er oil professional of the year. Foto: Andrea Rocha

Aadnøy har vært i oljeindustrien i 40 år. Han begynte som praktikant i Phillips Petroleum i Odessa Texas i 1978. Han jobbet for Phillips Petroleum både i Texas og Norge frem til 1980, da han ble leder for boreforskning ved Rogaland Research, som nå er IRIS/NORCE. Han var prosjektleder da Ullrigg ble bygget, og han dannet grunnlaget for forskningsprofilen der ved å fokusere på automatisk borerørhåndtering.

Utviklingen innen boring og brønnteknologi startet rundt 1980, og Bernt Aadnøy har kontinuerlig bidratt til å jobbe med å utvikle teknologien. Hans nåværende fokus er på smart brønn-teknologi. Gjennom årene har han utgitt nesten 250 vitenskapelige publikasjoner og vært forfatter eller medforfatter av åtte bøker.

Lang karriere

På Universitetet i Stavanger har Aadnøy bygget et masterprogram innen bore- og brønnteknikk med et internasjonalt omdømme. Han har veiledet mer enn 200 bachelor- og masterstudenter, samt en rekke doktorgradsstudenter. Han var professor II ved Færøyene Universitet fra 1998 til 2003, og bygget opp et petroleumsingeniørprogram knyttet til dypvannsutforsking. I 2009 var han gjesteprofessor ved Universitetet i Calgary i Canada, og i 2012 var han en gjesteprofessor ved the Federal University of Rio de Janeiro i Brasil. I dag er han også professor II ved NTNU i Trondheim.

Ekslusiv klubb

Aadnøy er den eneste nordmannen som har blitt valgt inn i «Hall of Fame» av petroleumsorganisasjonene SPE og AIME. SPE har 168 000 medlemmer over hele verden. SPEs æresmedlemskap er begrenset til mindre enn 0,1 prosent av det totale antall medlemmer. Han er derfor i en veldig eksklusiv klubb.