MENY

Spennende mastermulighet for lærere

Fra høsten tilbyr UiS master i utdanningsvitenskap med hele fire ulike fagprofiler.

Mastergradsutdanning i utdanningsvitenskap ved UiS er et utdanningsprogram hvor studentene kan velge mellom fire fagprofiler som vektlegger fagdidaktikk i norsk, matematikk, idrett/kroppsøving eller spesialpedagogikk.

Studiet går over to år på heltid, og profilene matematikkdidaktikk og spesialpedagogikk kan også tas som deltidsstudium over fire år.

Profesjonsrettede
Mastergradstudiene i norskdidaktikk og idrett/kroppsøving er helt nye tilbud, mens mastergradene i spesialpedagogikk og matematikkdidaktikk allerede er etablerte studium ved UiS.  Men nå samles de fire under paraplyen master i utdanningsvitenskap.

Alle mastergradene er profesjonsrettede, det vil si at de kvalifiserer for arbeid innen skole og utdanningsfeltet.

Sparer ett år
Det første året av masterstudiene kan tas som i fjerde år i begge grunnskolelærerutdanningene. På den måten kan lærerstudenter oppnå en mastergrad på fem år, mot seks år dersom en velger å ta masteren senere.

En mastergrad på toppen av grunnskolelærerutdanningen gir først og fremst faglig fordypning i det valgte undervisningsfaget. I tillegg gir mastergraden innføring og erfaring i bruk av forskningsmetoder, noe som er nyttig i arbeidet som lærer, påpeker Elin Thuen, leder for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS.

- Gode lærere er bevisste på hvordan de fungerer når de samhandler med elevene og legger til rette for deres læring. De klarer å justere seg etter hvert som de blir trygge i lærerrollen og tar inn ny kunnskap. De forsker med andre ord på seg selv og sin egen yrkesutøvelse. En mastergrad vil kunne støtte en slik utvikling, sier Thuen.

Stort behov
Den faglige dybden en lærer med mastergrad i et undervisningsfag har, kan faktisk ha stor betydning for en hel skole, framholder instituttlederen:

- En slik lærer kan styrke undervisningen på hele skolen ved å bidra til nye undervisningsopplegg og støtte kolleger med mindre formell kompetanse i akkurat det faget, sier hun.

Mastergraden i utdanningsvitenskap bygger på grunnskolelærer-/allmennlærerutdanning eller en bachelor med PPU.  Fullført mastergrad kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved UiS.

Søknadsfristen er 1. mars.

For mer informasjon kontakt Hege Barker på telefon 51 83 35 31 eller hege.n.barker@uis.no 

Les mer om master i norskdidaktikk
Les mer om master i idrett/kroppsøving
Les mer om master i matematikkdidaktikk
Les mer om master i spesialpedagogikk