MENY

Spiller med piller

I høst får sykepleierstudenter ved universitetene i Stavanger og Agder nye, utradisjonelle læremidler. Et spesialutviklet dataspill skal hjelpe dem til å bestå et livsviktig fag.

Sier du ordet medikamentregning til en sykepleierstudent, er det en viss sjanse for at du får et sukk tilbake. Ikke bare er det et vanskelig fag. Studentene må i tillegg beherske det til perfeksjon.

En eneste feil på eksamen fører til stryk, som igjen gjør at du ikke får jobbe som sykepleier. Årsaken er at feil dosering av medikamenter til en pasient kan koste liv.

Ved UiS har studentene tre forsøk på feilfri besvarelse. Andelen stryk har de tre siste årene vært mellom 36 og 39 prosent, både på første og andre forsøk. På landsbasis har resultatene variert, men noen høgskoler har hatt strykprosent helt oppe i 50. Problemet er blitt diskutert på flere nasjonale konferanser.

Prøve noe nytt
Nå forsøker Enhet for nettbasert opplæring (NettOp) ved UiS et helt nytt læremiddel: De er i gang med å lage et dataspill som skal hjelpe studentene.

– Dette har vært et problem i alle år. Vi mener det er på tide å prøve noe nytt, sier Atle Løkken, leder av NettOp.
Doktorgradsstudent Lars Rune Sæterdal underviser i medikamentregning ved UiS og er med på spill-prosjektet:

– Jeg har inntrykk av at mange sykepleierstudenter ikke er trygge på egne ferdigheter i matematikk og naturfag fra videregående. Det kan være en grunn til at mange sliter med akkurat dette faget. Jeg tror spill kan være et godt hjelpemiddel, sier Sæterdal.

Visuell læring
Fenomenet kalles serious gaming i USA. Ved at man bruker metodikk fra dataspill, skal det bli enklere og morsommere å få inn kunnskapen. Prosjektleder Petter Mordt påpeker at det fins mange måter å lære på.

– Noen foretrekker mer visuelle læringsformer, i stedet for de tekstlige eller matematiske. Jeg ser ingen grunn til at ikke undervisningen skal være gøy, sier han.

Nøyaktig hvordan spillet skal se ut, er ikke klart. Først må det faglige innholdet kartlegges, deretter starter spillutviklingen. Ideen er uansett å lage korte oppgaver som må løses under tidspress.

I august lanseres resultatet for studentene i det nettbaserte sykepleierstudiet. Petter Mordt understreker at spillet verken skal erstatte undervisning eller pensum. Det skal kun være et ekstra hjelpemiddel for dem som trenger det.

Flere spill
NettOp har fått utviklingsmidler fra Norgesuniversitetet – et statlig forvaltningsorgan som skal fremme utvikling av IKT-støttede utdanninger.

NettOp-prosjektet er akseptert som del av EU-prosjektet GameIT. Erfarne fagfolk fra sykepleierstudiene i Agder og Stavanger skal være med på å kvalitetssikre det faglige innholdet.

Neste trinn blir å lage et større spill, som tar for seg medikamentbehandling fra resepten i medisinrommet til sprøyta settes på pasienten. Atle Løkken har stor tro på spillmediet.

– Nettspillet World of Warcraft er verdens største arena for problembasert læring. Her møtes millioner av ukjente mennesker med ulike språk og kulturer og løser oppdrag sammen. Det er langt hinsides hva noen lærer kan oppnå i et klasserom, sier NettOp-lederen.

(29.07.2010)

Bilde av Atle Løkken med mus foran en skjerm

Underdirektør Atle Løkken er klar for å gi studentene på sykepleie spill som et nytt hjelpemiddel.