MENY

Språk – et praktisk fag

Universitetet i Stavanger inngår samarbeid med lærere i ungdomsskole og videregående skole for å konkretisere hva elevene skal lære i franskundervisningen. Prosjektet videreutvikler det europeiske rammeverket for språkopplæring i skolen.

- Læreplanen for skolen har kompetansemål, men disse målene er svært generelle. De sier for eksempel ikke at etter åttende klasse skal en elev kunne presentere seg selv, si hva klokken er eller beskrive været, forklarer førsteamanuensis Alexander Dessingué ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS.

Han forklarer at den nye læreplanen etter kunnskapsløftet definerer språk som et praktisk fag. Dette forutsetter ifølge førsteamanuensen konkrete kommunikative mål.

Sammen med fransklærere i Rogaland vil han nå lage en språkperm for hvert skoletrinn fra 8. klasse til 3. klasse i videregående skole. Innholdet skal være konkret og ha klart definerte mål for hvert trinn. Intensjonen er å lage et hjelpemiddel til lærere og elever.

- Språklærere må samarbeide mer og definere språk mye tydeligere. Lærere i videregående skole klager over hvor lite elevene har lært i ungdomsskolen, og når studenter begynner på franskstudier ved universitetet, vet vi ikke hva de kan. At de har hatt b- eller c-språk på videregående skole sier oss egentlig ingen ting, sier Dessingué.

Stort behov
Fransklærer Aud Frøystad ved Randaberg videregående skole bekrefter at det er et stort behov for mer konkrete mål for franskopplæringen i skolen.

- Vi trenger å definere nivået. Selv ikke etter Kunnskapsløftet har vi fått angitt mål for hva elevene skal lære. Lærebøkene er heller ikke et mål vi kan gå etter, de er bare et hjelpemiddel, sier Frøystad.

Hun forteller at lærerne i dag formulerer sine egne mål for undervisningen, enten individuelt eller i samarbeid med kolleger.

- Jeg aksepterer ikke at skolene selv skal sette mål. Vi har en enhetsskole i dette landet og må ha et samarbeid mellom skolene, sier Frøystad, som deltar i språkprosjektet i regi av UiS.

Europeisk rammeverk
Prosjektet tar utgangspunkt i to felleseuropeiske dokumenter som er utviklet av Europarådet: ”Språkpermen” og ”Det felles europeiske rammeverket for språk”. De beskriver ulike nivå for språkopplæringen i Europa, fra nybegynner til flytende nivå.

- Vi vil adaptere disse dokumentene til det norske systemet, men være mer detaljert enn det Europarådet er, forklarer Dessingué og fortsetter:

- På sikt vil vi også teste det ut i skolen og se på resultater hos elevene av en slik metode både med tanke på kompetanse og motivasjon.

Gruppearbeid
I løpet av våren vil prosjektdeltakerne sette seg inn i de europeiske dokumentene. Deretter blir det gruppearbeid der fransklærere og UiS-forskeren sammen definerer hva elevene skal lære i franskundervisningen på hvert enkelt skoletrinn. Til sist vil Dessingúe utarbeide en språkperm som på sikt kanskje kan bli en nasjonal veileder.

Dessingué er også i kontakt med Heike Speitz, førsteamanuensis ved Telemarksforsking Notodden, som har jobbet med innføring av språkpermen i Norge.

- Jeg synes det er fantastisk at UiS tar initiativ til et samarbeid for å se hva vi kan gjøre for å forbedre undervisningen. Dette er et veldig positivt tiltak til stor inspirasjon, sier Frøystad.