MENY

Språkoppdrag til UiS

Fra høsten får 6.klassinger i 100 norske skolegrupper fremmedspråk på timeplanen som en del av et forsøksprosjekt fra Kunnskapsdepartementet. Universitetet i Stavanger skal sikre lærernes kompetanseheving.

Den toårige satsingen Forsøk med fremmedspråk som felles fag på 6.-7.årstrinn 2010-2012 fra KD skal gi grunnlag for et eventuelt fremmedspråk utover engelsk på barnetrinnet. Meningen med det nye faget er at det skal motivere til å fortsette med fremmedspråk senere, være aktivitetsrettet og bidra til positive holdninger til flerspråklighet.

Vant anbudsrunde
Fremmedspråksenteret i Halden står for gjennomføringen av prosjektet og gjennomførte tidligere i en anbudsrunde, der Universitetet i Stavanger gikk av med seieren. Språkmiljøet ved Institutt for kultur- og språkvitenskap har fått i oppgave å utvikle materiell, emnebeskrivelser og koordinere pilotprosjektet. Budsjettet er totalt på 600.000 kroner.

- Få lærere har i dag spisskompetansen som kreves. Vi trenger dermed nytt metodisk-didaktisk materiell som er rettet mot yngre elever, sier Steinar Nybøle, leder for Fremmedspråksenteret.

Det vil være opp til skolene å gjennomføre forsøket med opplæring i ett språk (progresjonsmodell) eller smakebiter fra flere språk (introduksjonsmodell). Begge modellene skal utvikles ved Universitetet i Stavanger, som er blitt pilotinstitusjonen. Kursingen av språklærerne skal organiseres i regioner og ansvaret for den regionale gjennomføringen er gitt til UiS, NTNU og Høgskolen i Østfold. UiS vil dermed tilby et regionalt opplegg til rundt 30 språklærere i Region Vest som dekker seks fylker.

Ser mot Stavanger
Nybøle mener at UiS har sikret seg en sentral plass i fremtidige språksatsinger i skolen.

- Vi ser mot Stavanger og Rogaland for tiden. Språkmiljøet er solid og har både bredde og dybde. Slik vi ser det, posisjoner UiS seg nå på norgeskartet og vil være godt rustet til å løse lignende oppgaver i forbindelse med den nye grunnskolelærerutdanningen, fastslår Nybøle.

Han overrakte i går nøkkelen til prosjektet, en minnepinne med all nødvendig informasjon, til amanuensis Unni Puntervold Pereira og førsteamanuensis David Wagner.

- Dette gir oss en unik mulighet til å være med på utformingen av fremmedspråkenes fremtid. Norge ligger etter andre europeiske land i språkopplæring, men ved å starte språkopplæringen tidligere, kan vi ta igjen det forsømte, mener Puntervold Pereira.

Puntervold Pereira legger til at prosjektet også gir grunnlag for interessante forskningsprosjekter.

Flere språkelever på ungdomsskolen
Ved valg av språk i forsøket skal det så langt som mulig legges til rette for at elevene kan gå videre med språket – tysk, fransk, spansk eller mindre underviste språk som russisk og minoritetsspråk – på ungdomstrinnet. Forsøket kan også omfatte samiske språk og finsk/kvensk.

- Hvis prosjektet lykkes, vil vi få et nytt obligatorisk fremmedspråk fra sjette klasse. Dette er i
tråd med Europarådets anbefalinger sier Nybøle.