MENY

SR-banks innovasjonspris til Arild Johannessen

Innovasjonsprisen fra Sparebanken 1 SR-bank tildeles dr. scient Arild Johannessen, leder av Biosentrum, et heleid datterselskap av IRIS.

Arild Johannessen(t.h) og Frode Sandal Arild Johannessen (t.h.) mottok SR-banks innovasjonspris under universitetets årsfest. Prisen ble delt ut av seniorrådgiver i SR-bank Frode Sandal.

Johannessen får prisen for forskning på gassbasert fermentering og kommersialisering av robuste forretningsmodeller for fullskala industriproduksjon. Han har gjennom en årrekke forsket på og utviklet en teknologi basert på anvendelse av mikroorganismer som nyttiggjør seg naturgass. 

Kommersielle resultater

– Prisvinneren er en aktiv entreprenør som har utvist nyskapende tenking og generert kommersielle resultater, sa seniorrådgiver i SR-bank Frode Sandal da han delte ut prisen.

Juryen har lagt vekt på at Johannessen har vist stort engasjement og innovasjonsvilje innen sitt fagområde og har oppnådd mye i løpet av sin karriere. Han har vært med på å registrere flere patenter. Samtidig med forskningen sin, har han utvist stor grad av entreprenørskap som har medvirket til et kommersielt gjennombrudd i 2016. Salget av selskapet Calysta bidro til store inntekter for eierne, hvorav nesten 40 millioner kroner til IRIS Forskningsinvest. 

Drivkraft i arbeidet

– At arbeidet mitt er blitt nyttiggjort er noe som gir meg energi og er en drivkraft. At vi som forskere kan gi tilbake til samfunnet gjennom ny teknologi og i dette tilfellet nye grønne løsninger, er for meg givende. Like viktig for meg er også den viten at vi som forskere kan og vil etablere nye arbeidsplasser og derfor gjøre en forskjell for de menneskene som får dette som en jobb og et produkt, sa Johannessen da han mottok prisen.

Prisen består av et diplom og et stipend på 50 000 kroner.

Ærespris

Sparebank 1 SR-banks Innovasjonspris skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og til kommersialisering av forskningsresultater. Prisen er en ærespris til ansatte ved IRIS og UiS som har utmerket seg på dette feltet.

Årets utdeling av Sparebank 1 SR-bank sin innovasjonspris er den niende i rekken. Den ble delt ut under universitetets årsfest 30. oktober.

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Asbjørn Jensen