MENY

Stabil søkning til UiS

UiS har 4893 primærsøkere til 2051 studieplasser i det nasjonale opptaket og er med dette den fjerde mest søkte institusjonen per studieplass av landets åtte universiteter. Tallene fra lokalt opptak og internasjonalt opptak ved UiS er også offentlige i dag.

Det nasjonale opptaket, Samordna opptak, som inkluderer grunnstudier og femårige masterutdanninger ved UiS, har i gjennomsnitt 2,4 primærsøkere per studieplass. Primærsøkere er søkere som har UiS som førstevalg. Det er NMBU (Ås), UiO og NTNU som har flere primærsøkere per studieplass enn UiS.

1615 internasjonale primærsøkere kniver om 204 studieplasser i det internasjonale opptaket ved UiS, som i gjennomsnitt har åtte primærsøkere per studieplass. Totalt er det 2361 søknader fra internasjonale studenter.

Det lokale opptaket har 3852 søkere til 1074 studieplasser, som i gjennomsnitt utgjør 3,6 søkere per studieplass. Dette er søknader som behandles av UiS og omfatter toårige masterstudier og påbyggings- og videreutdanninger.

Endringer fra i fjor
UiS har de siste årene kunnet skilte med rekordstor søkning. I år har det imidlertid vært en omlegging av søknads- og opptaksrutiner for internasjonale studenter ved UiS.

– Endringene gjør at årets søkertall for internasjonale studenter ikke kan sammenlignes med tidligere år. Hensikten med omleggingen har vært å øke andelen motiverte og kvalifiserte søkere og effektivisere opptaksarbeidet internt, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes ved UiS.

Det lokale opptaket omfatter studier som ikke har opptak hvert år. I år tilbys det totalt sett færre studier i dette opptaket enn i fjor. Søkningen til det nasjonale og det lokale opptaket er likevel omtrent på nivå med fjorårets søkertall, med en liten nedgang på henholdsvis en prosent og 1,7 prosent for de to opptakene.

De mest populære studiene
I det internasjonale opptaket er det disse studiene som har flest primærsøkere: Offshore Technology, NOMSA (Norsk språk og kultur for fremmedspråklige), Petroleum Engineering, Computer Science, International Hotel and Tourism Leadership og Petroleum Geoscience.

Nedenfor følger oversikter over de mest populære studiene ved UiS fra de to andre opptakene.

UiS-studier med flest primærsøkere per studieplass i det nasjonale opptaket:

Studium

Primærsøkere per studieplass
(antall primærsøkere i parentes)
Rettsvitenskap, bachelor  7,3     (257)
Industriell økonomi (petroleums-teknologi), femårig master  6,5     (84)
Industriell økonomi (bygg, data, elektro, kjemi og miljø, maskin), femårig master  6,0     (60)
Petroleumsteknologi, bachelor  4,9     (291)
Petroleumsteknologi, femårig master  4,5     (159)
Økonomi og administrasjon, siviløkonom, femårig master  4,5     (134)
Offshoreteknologi, femårig master  4,5     (67)
Petroleumsgeologi, bachelor  4,3     (85)
Informasjonsteknologi, femårig master  4,2     (42)
Kroppsøving/idrett, årsstudium  4,0     (79)

 

UiS-studier med flest antall primærsøkere i det nasjonale opptaket:

Studium Antall primærsøkere
(studieplasser i parantes)
Sykepleierutdanning, bachelor  459   (210)
Økonomi og administrasjon, bachelor  454   (120)
Petroleumsteknologi, bachelor  291    (60)
Sosialt arbeid, bachelor  268    (80)
Rettsvitenskap, bachelor  257    (35)
Barnevern, bachelor  180    (100)
Petroleumsteknologi, femårig master  159    (35)
Reiselivsledelse, bachelor  152    (80)
Økonomi og administrasjon, siviløkonom, femårig master  134    (30)
Sosiologi, bachelor  130    (80)

 

Studier med flest antall søkere i det lokale opptaket ved UiS:

Studium  Antall søkere
(studieplasser i parantes)
Økonomi og administrasjon, toårig master  445    (80)
Samfunnssikkerhet, toårig master (SV)  320    (40)
Praktisk pedagogisk utdanning, heltid  256    (50)
Praktisk pedagogisk utdanning, deltid  215    (60)
Endringsledelse, toårig master  192    (40)
Utøvende musikk, bachelor  188    (30)
Industriell økonomi, toårig master  154    (30)
Sykepleierutdanning, bachelor, deltid  151    (30)
Elektro, bachelor – Y-veien  151    (20)
Barnehagelærerutdanning, bachelor deltid  146    (50)

 

UiS-logo