MENY

Starter forskerskole ved HUM

Universitetet i Stavanger har fått støtte til å starte en forskerskole ved Det humanistiske fakultet. Beløpet på 2,7 millioner kroner er gitt av Norges forskningsråd.

- Vi gleder oss stort over å ha fått midler til forskerskolen. Dette er en anledning til å styrke kompetansen hos ansatte og stipendiater, sier prosjektleder Ragnar Thygesen ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved UiS.

- Pengene er et kjærkomment tilskudd, supplerer dekan Geir Skeie ved Det humanistiske fakultet.

To doktorgradsprogram
Forskerskolen vil trekke veksler på fellesområder fra doktorgradsprogram i spesialpedagogikk og lesevitenskap. Sistnevnte program har ennå ikke startet opp, men vil etter all sannsynlighet bli tilbudt fra høsten av.

Nøkkelord for forskerskolen er deltakelse og lese- og skriveferdigheter, eller ”literacy”. Fokuset vil ligge på deltakelse i samfunn og kultur som pedagogisk utfordring.

- Forskerskolen vil finne et grensesnitt mellom det spesialpedagogiske perspektivet, som handler om å gi alle en mulighet til utdanning, og literacy, som ikke bare handler om lesing og skriving, men også om kommunikasjon, deltakelse og forståelse, forklarer Skeie.

Faglig fellesskap
En forskerskole er en organisering av doktorgradsstudier i form av seminarer, samlinger, nettverk og faglig fellesskap. Intensjonen er å høste faglige gevinster, høyne kvaliteten på forskningen og arbeidsprosessen, samt øke gjennomstrømmingen av stipendiater.

- Vi vil trekke veksler på dyktige forskere nasjonalt og internasjonalt, forklarer Thygesen, som i disse dager setter seg ned sammen med kolleger ved UiS for å lage en oppstartsplan for forskerskolen.

Pedagogisk forskning
Midlene til forskerskolen er gitt av Norges Forskningsråd. Etter en evaluering av norsk pedagogisk forskning har rådet satt av 27 millioner kroner til oppfølgingstiltak for perioden 2007-2009. Prosjektene som får støtte skal bygge opp under det strategiske arbeidet for utviklingen av forskning ved institusjonen.

Les mer om doktorgradsprogrammet i spesialpedagogikk.