MENY

Startskudd for norsk-russisk master

Universitetet i Stavanger og Gubkin Russian State University of Oil and Gas har i samarbeid etablert en dobbel mastergrad i teknologi for oljefeltutvikling. Etter endt utdanning vil studentene ha mulighet til å arbeide på både norsk og russisk side av delelinjen i nord.

Denne uken kom de første russiske studentene som tar den felles, doble masteren til UiS.

– Norge og Russland har felles områder med olje og gass, så samarbeid mellom landene er av stor verdi, sier Yaroslav Efimov.

Sammen med Evgeny Pribytkov, Stanislav Duplenskiy, Konstantin Kornishin og Alexey Ozorishin tar han en dobbel master i teknologi for oljefeltutvikling.

– Etter at vi er ferdig utdannet, ønsker vi å arbeide internasjonalt dersom det blir muligheter for det, sier Pribytkov.


Felles master
Studenter som følger ”Postgraduate programme in Offshore Field Development Technology” vil få avsluttende diplom fra både Universitetet i Stavanger og Gubkin Russian State University of Oil and Gas. Studentene vil tilbringe deler av studietiden i Russland og deler i Norge.

UiS starter opp masteren dette semesteret. Gubkin Russian State University of Oil and Gas startet opp i fjor.

Både studenter fra det russiske universitetet og UiS tas opp på masterprogrammet. I løpet av høsten 2011 skal fem UiS-studenter rekrutteres til masterprogrammet. De fem studentene skal fortrinnsvis rekrutteres og overføres fra master i offshoreteknologi.

Det første semesteret av den doble masteren tilbringer studentene ved hjemmeuniversitetet. Andre semester er de i Moskva og tredje i Stavanger. Fjerde semester skriver studentene masteroppgave i den byen det passer best med hensyn til tema for oppgaven.

Det doble masterprogrammet er basert på UiS sin master i offshoreteknologi, retning marin- og subseateknologi.


Feltutvikling i kalde regioner
Studieprogrammet skal møte et økende behov innen offshoreindustrien for spesialisert kompetanse innenfor feltutvikling i kalde regioner.

– Etter endt utdanning vil studentene ha mulighet til å delta i både norske og russiske prosjekter. I den tidligere gråsonen kan det bli store fellesprosjekter som de kan delta i, sier Ove Tobias Gudmestad, professor i marinteknologi ved UiS.

– Jeg mener det er viktig at Norge og Russland samarbeider grundig om teknologi for nordområdene. Det er et felles område hvor det potensielt er mye olje og gass som skal utvikles. Av hensyn til miljø og sikkerhet er det viktig å samarbeide. Dessuten skal en ha felles prosjektgjennomføring dersom oljefeltene strekker seg over begge land, i følge delelinjeavtalen mellom Norge og Russland, fortsetter han.


1 768 000 kroner til masteren
Masterprogrammet har fått bevilget 1 768 000 kroner fra Utenriksdepartementet. UD legger opp til å støtte programmet over en periode på tre år. Midlene skal dekke utgifter til studieprogrammet i oppstartsfasen. Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Internasjonalt kontor og Utdanningsavdelingen ved UiS har arbeidet med å skaffe økonomisk støtte til prosjektet.

– Det er den aller første doble mastergraden til UiS. Dette blir veldig spennende, sier Bente Dale, rådgiver ved Internasjonalt kontor.


Vil du vite mer?
Kontaktpersoner:
Ove Tobias Gudmestad, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS
tlf: 51 83 21 63, epost: ove.t.gudmestad@uis.no

Bente Dale, Internasjonalt kontor, UiS
tlf: 51 83 17 08, epost: bente.dale@uis.no