MENY

Startskudd for samarbeidsprosjekt

Den 10. mai markerer Misjonshøgskolen og Universitetet i Stavanger oppstarten av et stort samarbeidsprosjekt i kulturstudier. Det skjer med et åpningsseminar om forskningsprosjektet "Norwegian mission and cultural interactions in South Africa and Madagascar, 1880-1960".

Prosjektet, som er finansiert av Universitetsfondet i Stavanger, omfatter fire forskere og fire doktorgradsstipendiater, likelig fordelt mellom de to institusjonene, halvparten i misjonshistorie og halvparten i lesevitenskap.

To av stipendiatene er rekruttert ved utlysinger i nordiske medier. De to øvrige skal rekrutteres fra samarbeidende universiteter i sør. En stipendiat i misjonshistorie skal rekrutteres fra Sør-Afrika, mens en stipendiat i lesevitenskap rekrutteres fra Madagaskar.

Maskulinitet, språk og holdninger
De to historiestipendene har temaet ”Zulumisjonærers maskulinitet 1870-1940” (det nordiske stipendet) og ”Den svarte manns misjon – afrikanske kristnes bidrag og betydning for etableringen av menigheter innenfor Den Norske Zulukirke til ca. 1930” (sørstipendet).

De to lesevitenskapsstipendene har temaet ”Misjonens lese- og skriveopplæring” (det nordiske stipendet) og ”Symbolske kommunikasjonsformer på Madagaskar i møte med misjonens skriftkultur” (sørstipendet).

I tillegg vil de samarbeidende forskerne ved de to institusjonene bidra blant annet med studier om ”De norske misjonærers holdninger til boerne 1880-1920”; ”Norske Sør-Afrika misjonærers holdning og stilling til apartheidregimet”, ”Det norske misjonstrykkeriet på Madagaskar”, og ”Utfordringer i språkpolitikken på Madagaskar”.

Åpningsseminaret er gratis og holdes på Misjonshøgskolen den 10. mai. Påmelding på telefon 51 51 62 10 eller på epost elisabeth.bjerga@mhs.no eller roald.berg@uis.no.

Program
0900-0915 Rektor Knut Holter, Misjonshøgskolen: Åpning

0915-0945 Professor Jarle Simensen, Universitetet i Oslo: ”Norsk misjonsforsknings historie og utfordringer”

0945-1000 Spørsmål og kommentarer

1000-1030 Professor Arne Apelseth, Universitetet i Stavanger: ”Lesevitenskap/Literacy Studies som faglig inngang til misjonsstudiar”

1030-1045 Spørsmål og kommentarer

1045-1115 Kaffe

1115-1130 Doktorgradsstipendiat Kristin Fjelde Tjelle, Misjonshøgskolen/Prosjekt Norwegian mission and cultural interactions in South Africa and Madagascar, 1880-1960:”Misjonskvinnebevegelsen i Norge og betydningen av kjønn for misjonshistorieforskningen”

1130-1145 Doktorgradsstipendiat Mona Sorknes, Universitetet i Stavanger/ Prosjekt Norwegian mission and cultural interactions in South Africa and Madagascar, 1880-1960:
”Migrasjon og sosial identifikasjon på Madagaskar”

1145-1200 Spørsmål og kommentarer

1200-1300 Lunsj

1300-1330 Forsker Inger Marie Okkenhaug og post. doc. Karina Hestad Skeie, Universitetet i Bergen: NFR-prosjektet “Norwegian missionaries. Practice and representation in the formation of ’self’ and ’other’, 1870-2005”

1330-1400 Docent Yvonne Maria Werner, Universitetet i Lund: Forskningsprosjektet ”Kristen manlighet – en modernitetens paradox: Män och religion i en nordeuropeisk kontext 1840-1940”

1400-1430 Professor Odd Magne Bakke, Misjonshøgskolen/Prosjekt Norwegian mission and cultural interactions in South Africa and Madagascar, 1880-1960: ”Misjonsprosjektet i Stavanger”

1430-1530 Spørsmål og kommentar

1530-1545 Førsteamanuensis/temaleder for tema kunst- og kulturforskning ved Universitetet i Stavanger Per Dahl: ”Kulturforskning i Stavanger. Status og framtid”

1545-1600 Rektor Ivar Langen: Avslutning