MENY

Startskuddet for Kunnskapssenter for utdanning ved UiS

12. november ble Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger offisielt åpnet av statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet.

Elaine Munthe og Klaus Mohn Senterleder Elaine Munthe og rektor Klaus Mohn på åpningen av Kunnskapssenter for utdanning ved UiS.

– Jeg har lyst til å benytte anledningen til å gratulere Universitetet i Stavanger med at dere vant konkurransen om å bli en ny vertsinstitusjon for Kunnskapssenter for utdanning. Det var sterk konkurranse med flere gode søknader. Universitetet i Stavanger leverte en søknad som etter vår vurdering var best når det gjelder ambisjoner og forventede resultater og leveranser for senteret etter fem år. UiS sine planer for videreføring og utvidelse av senteret er i tråd med kjernevirksomheten til et Kunnskapssenter for utdanning, og det var viktig for oss når vi skulle flytte senteret fra Forskningsrådet i Oslo, sa statssekretær Tom Erlend Skaug fra Kunnskapsdepartementet i åpningstalen sin.


Statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet.

Les også: Kunnskapssenter vert flytta frå Oslo til UiS

– Produsere og samle kunnskap i tett samspill med verden rundt oss

Rektor Klaus Mohn gratulerte og ønsket senteret velkommen til UiS. Han sa i sin tale:

– Senteret skal samle kunnskap om utdanning for hele sektoren, fra barnehage til høyere utdanning. Bringe sammen denne kunnskapen, sette den i system, og dele den på relevant vis med alle interesserte, fra forskere til praktikere, og ikke minst de som driver med utforming av politikk. Mer meningsfullt og relevant aktivitet skal en lete lenge etter. Kunnskapssenter for utdanning passer på denne måten som hånd i hanske til det jeg mener må være det viktigste av alt for Universitetet i Stavanger, produsere og samle kunnskap i tett samspill med verden rundt oss.

Del av et støttesystem som skal styrke utdanningssektoren

Senterleder Elaine Munthe takket for gode ønsker, og snakket om rollen til senteret. Senteret har som ambisjon å bidra til å øke kvaliteten i hele utdanningssektoren.

– Kunnskapssenteret er en del av et støttesystem som skal styrke utdanningssektoren i Norge. Det blir viktig å finne vår rolle i dette systemet i forhold til å utvikle høyere og bedre kvalitet, eller å styrke de valgene som tas og den kunnskapen og forståelsen som er i sektoren. Og ikke minst, få til et godt samarbeid med alle de andre som jobber med kvalitet i utdanning. Kunnskapssenter for utdanning sitt primærområde er å forske på resultater fra tidligere publisert forskning. Vi har også som et mål å styrke kunnskapen om forskning og betydningen av forskning, sa Munthe.

Les også: Elaine Munthe leder Kunnskapssenter for utdanning

Innholdsrikt fagseminar

Resten av dagen var et fagseminar med anerkjente nasjonale og internasjonale foredragsholdere.  

 • Hva er systematiske kunnskapsoppsummeringer? Hvorfor trenger vi dem? Hvordan arbeider vi med systematiske kunnskapsoversikter?
  Director David Gough, EPPI Centre, University College London
 • Ville - kunne - gjøre godt: Forskning for praksis og profesjon
  Seksjonsleder Milena Adam, Utdanningsforbundet
 • Hvilken rolle spiller systematiske kunnskapsoppsummeringer for utdanning og hvilken betydning de har for Forskningsrådets arbeid?
  Professor Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, og styreleder for Porteføljestyret for utdanning og kompetanse, Forskningsrådet                                                          
 • Hva betyr systematiske kunnskapsoppsummeringer for arbeidet i skolen?
  Seksjonssjef Joar Loland, Rogaland Fylkeskommune                        
 • Nordisk samarbeid om kunnskap for utdanningssektoren
  Senterleder Camilo von Greiff, Skolforskningsinstitutet i Sverige
   

Bilder: Anja Kristin Bakken
Tekst: Linda Berg Kjærås