MENY

Startskuddet for nytt barnehageforskningssenter

FILIORUM, senter for barnehageforskning, ble offisielt åpnet ved en markering på Universitetet i Stavanger i dag. Rektor Marit Boyesen fikk æren av å klippe snoren.

Rektor klipper snoren under Filiorum åpning Rektor Marit Boyesen klipper snoren og erklærer FILIORUM herved for åpnet. Kulturelt innslag i regi av professor Siri Dybwik fra Fakultet for utøvende kunstfag.

– UiS har et av landets ledende kompetansemiljø innen barnehageforskning med dyktige fagfolk. Forskning på barnehage er et av våre sentrale satsingsområder. Når kompetansen nå samles i et eget senter her på universitetet styrkes fagmiljøet ytterligere. Vi er veldig stolte i dag, sier rektor Marit Boyesen.

FILIORUM er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner over fem år.  Det var Kunnskapsdepartementet som ga Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til barnehageforskning. UiS er ett av to fagmiljø som ble valgt ut.

– Denne satsingen er utrolig spennende, og vi har fått et stort ansvar, sier Ingunn Størksen, senterleder for FILIORUM.

Ambisjonen er at forskings- og utviklingsarbeidet ved senteret skal bidra til økt kvalitet innen barnehagesektoren, og dette skal komme norske barnehagebarn til gode.

– Den norske barnehagen er unik fordi den har så mange gode kvaliteter. Samtidig er det muligheter for forbedring. Vi ønsker å være en faglig premissleverandør for barnehagesektoren, sier Størksen.

Barna og deres trivsel, utvikling, lek og læring skal være dreiepunktet for all aktivitet ved det nye senteret. Derav navnet FILIORUM, som er latin og betyr barn.

Kvalitet og mangfold som hovedfokus

FILIORUM har som utgangspunkt at barnehagesektoren med sitt store mangfold skal være preget av kvalitet på alle plan.  

– Vi skal generere høykvalitetsforskning, som skal omsettes slik at både praksisfeltet og studenter kan ha nytte av det. Vi vil ha et spesielt fokus på kvalitet i norske barnehager. Det er viktig for alle barna. Og det er her mangfold kommer inn. Kvaliteten må være ekstra god for å ta høyde for at barnehagebarn er forskjellige, forklarer Størksen.

Målet er å skape gode synergier

– Styrken i det nye senteret er at vi allerede har mange forskere innen barnehagefeltet ved universitetet, og vi har et aktivt samarbeid med praksisfeltet. Vi representerer ulike ståsted, forskningstradisjoner og metoder. Når vi samler all vår forskning i et senter er målet å skape gode synergier innen fagmiljøet. Vi vil nå i større grad få mulighet til å se helhetlig på forskningen som kommer ut, og gi mer samlede anbefalinger, sier Størksen.

FILIORUM består av forskere fra ulike enheter ved UiS som Institutt for barnehagelærerutdanning, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Handelshøyskolen UiS, Fakultet for utøvende kunstfag og Institutt for sosialfag. Samarbeidspartnere er Private barnehagers landsforbund (PBL), Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) samt Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Forskningen skal være relevant for praksisfeltet

– Det er høye forventninger til senteret, og det er viktig at FILIORUM blir et møtested for praksisfeltet og forskere, sier Størksen.

Når forskerne kommer frem til resultater og ser på muligheter for å omsette forskningen til praktiske tiltak for barnehager, så vil det gjøres i samarbeid med barnehagelærere og pedagoger.

– I senterets første fase vil vi ha en åpen og utforskende tilnærming, hvor vi ser på forskningsbehovene sammen med praksisfeltet. Deretter vil vi begynne å planlegge forskningsdesignene slik at den delen også er forankret hos dem, avslutter Størksen.

 

Les også:

Jubelen var stor i desember da UiS ble tildelt 25 millioner til barnehageforskning

FILIORUM - Senter for barnehageforskning

 

Tekst/bilde: Linda Berg Kjærås