MENY

Statoil-sjefen til studentene: «Vi trenger dere!»

Statoils sjef for norsk sokkel har 34 år bak seg i petroleumsnæringen. Under Åpen dag på UiS oppfordret Arne Sigve Nylund studenter og studiesøkere til å bli med videre på ferden.

Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Statoil holder gjesteforelesning Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel i Statoil holdt gjesteforelesning på Åpen dag.

– Kortversjonen er: Vi trenger dere. Vi trenger de kloke hodene dere representerer, sa Arne Sigve Nylund.

2500 gjestet universitetet på Åpen dag

Konserndirektøren kom til universitetet som gjesteforeleser med overskriften «Norsk sokkel i en grønn framtid». Budskapet var klart: Til tross for lav oljepris og tre tøffe år med nedskjæringer, fins det mange jobber og karrieremuligheter i bransjen i lang tid framover.

– Hvis jeg i dag bare kan skape en liten overbevisning om at dette er en bransje med gode framtidsmuligheter, så er dette en god dag, sa konserndirektøren.

Grønt dilemma

Selv om produksjonen av fornybar energi vokser raskt, regner Statoil med at 40-50 prosent av verdens energibehov fortsatt vil måtte dekkes av olje og gass i 2040. Ikke bare av hensyn til energibehovet, men fordi svært mange ting vi omgir oss med i hverdagen, er laget av petroleumsbaserte produkter.

– Det er absolutt dilemmaer her. Vi skal skape en energiframtid for en voksende befolkning, samtidig som vi ivaretar klima og den grønne framtiden vi alle ønsker.

Mer fornybart

Han hadde stor forståelse for at dagens ungdom stiller spørsmål ved om framtiden ligger i olje og gass.

– Noen av dere er nok skeptiske med tanke på klimautfordringene og tenker at olje er noe som skader. Det er en sunn tanke. Men oppgaven da blir å gjøre både produksjon og bruk så miljøvennlig som mulig.

Nylund tegnet et bilde av framtiden hvor olje og gass fortsatt står sentralt i Statoils virksomhet, samtidig som fornybar vil være i sterk vekst.

Etterlyste skepsis

– Vi trenger noen til å finne de gode løsningene for olje og gass, for nye energiformer og vi trenger noen til finne løsninger for å kombinere ulike energiformer. Og jeg er ganske sikker på at de av dere som har de mest kritiske spørsmålene og er mest skeptiske, er de vi trenger mest, sa Nylund.

– Jeg kan ikke love jobb til alle, men jeg kan love at det vil finnes muligheter. Hvis dere tør dette, tror jeg dere vil få en fantastisk reise.

Tar selvkritikk

Over 50 studenter, ansatte og andre hadde møtt opp for å høre Nylunds foredrag. Noen av dagens studenter lurte på om Statoil angret på sin offensive rekrutteringspolitikk for bare få år siden.

– Der gjorde vi nok en feil, og det gjelder hele bransjen. Vi burde ha flatet ut tidligere og ikke tenkt så mye på volum, erkjente Nylund. Han mener Statoil tenker annerledes nå.

Åpen dag 2017

Åpen dag er et årlig arrangement hvor elever fra videregående skole og alle andre interesserte kan besøke UiS for å få vite mer om studietilbudet vårt, få laboratorieomvisninger og høre på faglige foredrag. 

Tekst og foto: Leiv Gunnar Lie