MENY

Statsbudsjett som forventet

Regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2018 inneholder ingen store overraskelser for UiS. Det er gledelig med etablering av helsekommisjonen og skuffende for nybygg.

Regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2018 gir Universitetet i Stavanger et budsjett på 1,504 milliarder kroner. Dette utgjør en nominell vekst på 8,2 prosent og en realvekst på 5,5 prosent. Dette er i hovedsak som forventet, med en noe lavere pris- og lønnskompensasjon.

Gode resultater

En realvekst på 5,5 prosent er et godt budsjett for UiS. Veksten skyldes i hovedsak to forhold: Det ene er konsekvensen tidligere års tildelinger av stipendiater og studieplasser. Det andre er de gode resultatene som UiS har levert innen utdanning og forskning i 2016. Rektor Marit Boyesen takker de ansatte for innsatsen i 2016.  

Det kommer imidlertid ingen nye rekrutteringsstillinger eller nye studieplasser, kun videreføring av tidligere tildelinger.

- Vi håper på nye rekrutteringsstillinger, også på videreføring av de 16 midlertidige stipendiatstillingene som utløper i 2019, sier Boyesen

Budsjettkutt

UiS får en reduksjon i budsjettet på 4,8 millioner kroner som følge av den nye finansieringsmodellen og et kutt på 7,2 millioner på grunn avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen som ble innført i 2015. Dette er kutt i basisbevilgningen og rammer spesielt de nye universitetene og høgskoler. Dette gjør det vanskeligere å nå opp på konkurransearenaene, der flere av forskningskronene nå kanaliseres.

I statsbudsjettet for 2017 kompenserte Stortinget 44,5 millioner kroner til institusjonene som fikk reduksjoner i budsjettene som følge av innføring av ny finansieringsmodell.

Ikke museumsbygg

Fremlegget til statsbudsjett inneholder ikke den sårt tiltrengte startbevilgningen til nybygg ved Arkeologisk museum:

- Vi er skuffet over at denne ikke kommer i neste års budsjett heller, men håper at Stortinget kan gi startbevilgningen, sier rektor Marit Boyesen. Også museumsdirektør Ole Madsen er bekymret. Han sier at museet er helt avhengig av nybygget for å kunne utføre det oppdraget som staten har gitt museet.

Det ligger heller ikke inne prosjekteringsmidler til nytt teknologi- og innovasjonsbygg ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. UiS har meldt inn et behov til KD på 20 millioner kroner til prosjekteringen. 

Gledelig med helsekommisjon

Regjeringen etablerer Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Det synes rektor og fagmiljøene ved UiS er svært gledelig.

- Det er veldig positivt at regjeringen følger opp med midler til kommisjonen. I tråd med kunnskapen på feltet, ser vi dette som en god nyhet for pasientsikkerheten i Norge, sier rektor Boyesen.

Andre kommentarer:

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: "600 millionar meir til langtidsplanen for forsking og høgre utdanning."

Artikkel i nettavisa Khrono: "Regjeringen innfrir mange av sine løfter innen høyere utdanning og forskning, men studentene er misfornøyd med for få studentboliger og Forskningsrådet er misfornøyd med kutt."

Pressemelding fra Universitets- og høgskolerådet: "Innfrir mål for langtidsplanen"

Pressemelding fra Universitetet i Agder: "Godt statsbudsjettforslag for UiA".

Pressemelding fra Nord Universitet: "Ingen midler til kompetanseheving"

Pressemelding fra Universitetet i Oslo: "En stor dag for kunnskapsnasjonen Norge"

Pressemelding fra Universitetet i Bergen: "Strammere budsjett krever tydeligere prioriteringer".

Pressemelding fra NTNU: "Godt budsjett for kunnskapsutvikling"

 

 

Rektor ved UiS, Marit Boyesen

Rektor Marit Boyesen