MENY

Statsbudsjettet 2008: SiS får ikke realisert studentboliger

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) er skuffet over forslaget i statsbudsjettet om ny finansieringsmodell. – Når ordningen ikke har tilbakevirkende kraft, kan våre boligprosjekter bli liggende på is, sier Øyvind Lorentzen i SiS bolig.

Kunnskapsdepartementets forslag til endring av finansierings-modell for bygging av studentboliger slår negativt ut for Studentsamskipnaden i Stavanger, melder SiS i en pressemelding.

- Vi måtte legge et boligprosjekt på is i år som ikke lot seg realisere på grunn av den øvre kostnadsrammen departementet har satt på 500 000 kroner. Når det nå foreslås å øke rammen til 600 000 kroner uten at dette får tilbakevirkende kraft på de prosjektene som allerede er bevilget, så havner vi i en meningsløs skvis, sier en skuffet daglig leder av SiS bolig, Øyvind Lorentzen.

SiS sitter nå på tilsagn til bygging av 161 hybelenheter som ikke kan bygges, og den prekære boligsituasjonen for studenter i Stavanger går derfor ikke mot noen snarlig løsning.

Lavest dekningsgrad i landet
Dekningsgrad regnes i såkalte hybelenheter (HE), der en sengeplass for voksen utgjør 1,0 HE og for et barn 0,5 HE.

- Vi har en dekningsgrad på 11,6 prosent mot et landsgjennomsnitt på 15,5 prosent. Dersom vi får realisert våre 161 hybelenheter vil dekningsgraden vår være 13,5 prosent, det vil si fremdeles godt under landsgjennomsnittet, sier Lorentzen.

Gjeldende tilskuddsregime fra Kunnskapsdepartementet tilsier at SiS må bygge for mellom 13 000 og 14 000 kroner per kvadratmeter. Holder SiS seg innefor dette mottar de 50 prosent tilskudd, og det resterende blir finansiert som lån i Husbanken.

- Markedspris i byggebransjen nå er om lag 20 000 kroner per kvadratmeter. Dermed er det urealistisk å få realisert studentboliger innenfor departementets rammer, noe som vil være kritisk for studentene i Stavanger, uttaler leder av Studentorganisasjonen ved UiS (StOr), Kristine Skogsrud Nesvik.

Ba om tilbakevirkende kraft
I juni 2007 sendte SiS brev til Kunnskapsdepartementet og ba om at økte rammer for bygging av studentboliger måtte få tilbakevirkende kraft.

- Dersom dette ikke endres før statsbudsjettet blir endelig vedtatt i desember, vil de planlagte studentboligprosjektene i Stavanger fremdeles måtte ligge på is, sier Øyvind Lorentzen.