MENY

Statsbudsjettet 2008: Skuffet tross budsjettvekst

Grunnet egen forskningsproduksjon øker UiS årets bevilgning mest i landet. – Vi er derfor skuffet over at dette ikke slår ut i stipendiattildelingen til UiS, der får vi minst i landet, sier universitetsdirektør Per Ramvi.

Utover egen produksjon og lønns- og prisvekst har UiS kun fått sju av 350 stipendiater til sektoren. I 2006 fikk UiS 15. Det er derfor skuffende at UiS nå bare får sju stipendiatstillinger.

- Det er skuffende at antallet stipendiater nå bare er sju. Vi hadde håpet på langt flere stipendiater, sier Per Ramvi.

UiS får en bevilgning på 725 millioner kroner mot 674 millioner kroner i fjor. Dette er en økning på 7,6 prosent, av dette beløpet utgjør lønns- og prisstigning 4,3 prosent. Resten av resultatene innen forskning og utdanning er oppnådd gjennom egen produksjon.

UiS øker den konkurranseutsatte forskningsdelen mest i landet, blant annet på grunn av vitenskapelig publisering, forskningsprosjekter og antall doktorgrader.

UiS har i liten grad blitt imøtekommet i kravet på 40 millioner kroner som universitetet har fremmet overfor politiske myndigheter for å jevne ut noe av forskjellene mellom universitetene.

Takker ansatte
Universitetsdirektør Per Ramvi har lyst å takke de ansatte:

- Årets budsjett viser hvor viktig egeninnsatsen er, både for forskning og utdanning. 3,2 prosent av økningen på 7,6 prosent skyldes hovedsaklig innsats fra de ansatte ved UiS, sier Ramvi.

På den resultatbaserte forskningsdelen øker UiS sin andel med 16,5 millioner kroner til 66 millioner kroner totalt. UiB går tilsvarende tilbake med 16,7 millioner. Også UiT , UiO og UMB går tilbake, med henholdsvis åtte, ti og fem millioner kroner. NTNU og UiA går fram med 11 og ni.

- UiS sin forskningsinnsats burde vært belønnet med et økt antall stipendiater. Her får imidlertid UiS, sammen med Universitetet i Agder, minst. Nemlig sju hver. I 2006 fikk UiS 15, sier Ramvi.

Øvrige tildelinger viser at NTNU får 70, UiO får 97, UiB får 52, UMB får 14 og UiT 23 stipendiater.

- Det er lite inspirerende når forskningsresultatene våre ikke slår bedre ut i stipendiatandelen, sier Ramvi.

- Men budsjettet vårt øker faktisk med 50,6 millioner.  De skal vi vite å bruke godt, konstaterer han.

Les budsjettdokumentene her: Statsbudsjettet 2008

Les Universitets- og høgskolerådets uttalelser om statsbudsjettet.

Mer informasjon:
St.pr. 1 for Kunnskapsdepartementet
Orientering om forslag til statsbudsjettet 2008 for universiteter og høgskoler