MENY

Statssekretærer i Kunnskapsdepartementet

Jens Revold (59), Tromsø, ble 18. oktober 2007 utnevnt til statssekretær i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for forskning og høyere utdanning.

Revold har fra 2003 arbeidet som gruppeleder for SV i Tromsø kommune og leder for Plan- og næringskomiteen i Tromsø. Tidligere har han blant annet arbeidet som forsker, og som prosjektkoordinator ved Norges fiskerihøgskole/Universitetet i Tromsø. Jens Revold er utdannet cand. polit. fra Universitetet i Tromsø. Han har hatt en rekke verv i offentlig og privat virksomhet, og i SV. I Kunnskapsdepartementet skal Jens Revold ha ansvar for forskning og høyere utdanning.

Lisbet Rugtvedt (40), Oslo, er statssekretær i Kunnskapsdepartementet med ansvar for barnehager, grunnskole og videregående opplæring. Hun har siden 2005 vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet.