MENY

Stavanger 2008 i forskningsmessig lys

Styret i Stavanger 2008 IKS innvilget i vår en søknad fra Universitetet i Stavanger (UiS) og International Research Institute of Stavanger (IRIS) om bidrag til en forskningsmessig oppfølging og evaluering av Stavanger som europeisk kulturhovedstad i 2008.

 Forskningsprosjektet er nå etablert ved IRIS med forskningsleder Hilmar Rommetvedt som prosjektleder og gjennomføres i et samarbeid mellom medarbeidere ved UiS og IRIS

Prosjektet vil bestå av en hovedstudie og flere spesialstudier. Hovedstudien skal belyse følgende:
* Hvordan påvirkes innbyggernes holdninger og verdier i forhold til visjonen om en ”Open Port” og de verdiene som ligger til grunn for Stavanger2008?
* I hvilken grad og på hvilken måte blir innbyggerne involvert i de arrangementene som blir initiert og gjennomført i forbindelse med Stavanger2008?
* Hvordan påvirker kulturhovedstadsåret deltakelsen i og holdningene til kulturlivet mer generelt?

Spesialstudiene gjennomføres etter nærmere vurdering. Disse kan omfatte temaer som organiseringen og ledelsen av planlegging og gjennomføring av kulturhovedstadsåret, gjennomføringen av utvalgte arrangementer, medienes dekning, økonomiske ringvirkninger og liknende.

Prosjektet har knyttet til seg en tverrfaglig referansegruppe med kompetanse innen kulturfag, økonomi, mediefag m.v. Referansegruppen skal bidra med rådgivning og kvalitetssikring i forbindelse med så vel planlegging som gjennomføring av prosjektet.

Referansegruppen har følgende medlemmer:
– Forskningsleder Ellen Aslaksen, Norsk kulturråd
– Professor Knut Helland, Institutt for informasjons- og mediefag, Universitetet i Bergen
– Professor Per Mangset, Institutt for kultur- og humanistiske fag, Høgskolen i Telemark
– Centerleder Dorte Skot-Hansen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole
– Førsteamanuensis Torvald Øgaard, Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelse, Universitetet i Stavanger
– Dekan Marit Boyesen (Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiS) og strategidirektør Rolf Norås (Stavanger 2008) vil delta som observatører i referansegruppen. Sekretær for gruppen vil være Odd Folke Topland, UiS.