MENY

Stavanger blir fyrtårn for Europas smarte byer

Stavanger har sammen med Manchester og Eindhoven blitt tildelt et EU-prosjekt verd opp mot 200 millioner kroner over en periode på fem år. Blant de europeiske Smart Cities and Communities blir Stavanger en pilot innen mobilitet, energi og IKT.

Gruppebilde av partnerskapet bak Triangulum-søknaden fra Stavanger. Partnerskapet bak søknaden fra Stavanger. Fra venstre: Monika Hermanns fra Universitetet i Stavanger, Joachim Weisser fra Rogaland fylkeskommune, Tone Grindland Gustafsson fra Greater Stavanger, Dagfinn Wåge fra Lyse energi, Gerd Seehuus fra Stavanger kommune, Mohsen Assadi fra UiS og Per Fjeld, Lyse energi. Chunming Rong fra UiS var ikke til stede da bildet ble tatt.

EU-kommisjonen kunngjorde mandag 6. oktober at de tre byene har fått gjennomslag for sitt felles Triangulum-prosjekt, i konkurranse med over 30 andre europeiske samarbeidsprosjekter.

Stavanger kommune skal lede det lokale arbeidet i partnerskap med Greater Stavanger, Lyse Energi, Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger.

Sammen skal de utvikle innovative løsninger som bidrar til å løse viktige utfordringer i samfunnet og skape smartere byer.

Løsninger for hverdagen
– Styrken vår er ikke minst lagoppstillingen av forvaltning, næringsliv, akademia og befolkning. Sammen skal vi de neste fem årene gjennomføre konkrete, smarte løsninger som virker inn på hverdagen til folk i Stavanger og kan spres til andre bysamfunn i verden. Samtidig får vi nå tilgang til et omfattende nett av internasjonal kompetanse på smarte løsninger, sier fungerende ordfører Bjørg Tysdal Moe i Stavanger kommune.

Partnerne i Stavanger skal samarbeide med tilsvarende grupperinger i Eindhoven og Manchester. I tillegg til de tre utpekte fyrtårnbyene, skal Leipzig, Praha og Sabadell være med som såkalte følgebyer, der ulike løsninger skal overføres og prøves ut videre.

Budsjettrekord for UiS
Rammebevilgningen til de tre fyrtårnbyene er på 200 millioner kroner. Med det er Stavanger-regionen nå inne i et av de mest prestisjefylte prosjektene i det nye EU-programmet for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Universitetets andel av budsjettet er på nærmere 1,5 millioner euro, altså rundt 12 millioner norske kroner. Det er den største bevilgningen UiS har fått fra et EU-prosjekt så langt.

Vekstnæring for regionen
Greater Stavanger har ledet gruppen som i mai leverte søknaden til prosjektet. Partnerskapet mener teknologibaserte løsninger står helt sentralt i å skape framtidens bærekraftige byer, enten det skjer i Stavanger-regionen eller internasjonalt.

– Smart teknologi blir et av framtidens store vekstområder. Den som vil være med og utvikle framtidens bærekraftige løsninger for urbane samfunn, bør nå se til Stavanger-regionen, sier de.

Nettsky og effektiv energi
Lyse, som teknologi- og næringslivspartner, har solid kompetanse på energieffektivisering, video og anvendt IKT. Universitetet i Stavanger stiller blant annet med sterke fagmiljøer innen nettsky-teknologi og «big data». Kompetansen blir sentral både for Stavangerregionen og for de europeiske samarbeidspartnerne.

Den viktigste oppgaven for ansatte ved Institutt for data- og elektroteknikk (IDE) blir å bygge opp en nettskyløsning som skal samle inn og behandle data i prosjektet. Ved hjelp av dette verktøyet skal kunnskapen i prosjektet utvikles og deles til resten av Europa.

UiS-forskere skal også bidra med kunnskap om energieffektivisering.

To sentre er med
– Prosjektet gir oss mulighet til å synliggjøre viktig kompetanse i regionen. Fra vår side vil både Senter for IP-basert innovasjon (CIPSI) og Senter for bærekraftig energi () være med, sier professor Chunming Rong, som står i spissen for universitetets deltakelse i Triangulum.

Partene i Triangulum-prosjektet retter en stor takk til Stavangerregionens Europakontor, som presenterte muligheten og overbeviste dem om å gå inn i prosjektet, og til Norges Forskningsråd som tildelte forprosjektmidler.

Forskningsrådet gratulerer
– Stavanger har fremstått meget attraktiv som søkerby, ikke minst takket være solid lokal forankring samt tydelig involvering av et offensivt næringsliv. Forskningsrådet gratulerer, og håper Triangulum vil fungere som en katalysator for økt deltakelse i Horisont 2020, både fra det offentlige og næringslivet, sier EU-kommisjonens kontaktpunkt i Norge, Tor Ivar Eikaas i Norges Forskningsråd.

Les mer om IKT-forskning ved UiS

Triangulum-logoen

Triangulum er et stort, internasjonalt prosjekt