MENY

Stavanger Forums Formidlingspris til Mari Rege

Stavanger Forums Formidlingspris 2009 går til professor Mari Rege ved Institutt for økonomi og ledelse på UiS.

Juryen slår fast at Mari Rege er en av Norges fremste samfunnsøkonomiske forskningsformidlere. Hun har vært en profilert forsker ved Universitetet i Stavanger i flere år og er landets yngste økonomiprofessor.

– I sin forskning på arbeidsliv og familieforhold henvender hun seg til et bredt publikum ved å gjøre kompliserte sammenhenger enkle og relevante. Gjennom sin faste spalte i Aftenposten og gjennom kommentarer og kronikker bidrar hun aktivt i samfunnsdebatten. Hun gir ofte ekspertuttalelser i nasjonale medier, og får også spalteplass i lokalaviser over hele landet, uttaler juryen.

– Spiller viktig rolle
Den legger også vekt på at forskningsarbeidet hennes holder høy kvalitet og at hun stadig publiserer artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrift. Rege er en etterspurt foredragsholder og har også gitt råd til statsministeren på temaet utstøting i arbeidslivet.

– Gjennom sin forskning spiller årets prisvinner en viktig rolle i utformingen av norsk politikk, uttaler juryen.

Verdsatt
Mari Rege mottok prisen under velkomstseremonien for et nytt studieår i dag. Hun er svært takknemlig over at Stavanger Forum valgte henne.

– Dette er en stor ære, et klapp på skulderen og et uttrykk for at formidling blir verdsatt på Universitetet i Stavanger, sier Rege.

Hun synes UiS er flinke til å støtte forskere som vil ut i samfunnet med kunnskapen sin.

Godt miljø
– Da jeg hadde min første kronikk på trykk i Aftenposten fikk jeg gratulasjoner fra både rektor, direktør og andre ledere på UiS. Sånt er motiverende. I tillegg har vi en dyktig Strategi- og kommunikasjonsavdeling, som gir veldig nyttig hjelp til oss forskere. Det er flott å være i et miljø som støtter opp om formidling, sier Rege.