MENY

Stavanger Forums Formidlingspris til Rune Fitjar

Rune Fitjar, IRIS, ble tildelt Stavanger Forums Formidlingspris for 2011 under UiS' semesteråpning tirsdag formiddag. Fitjar har fått stor oppmerksomhet for sin forskning – ikke bare i Norge, men også internasjonalt.

Juryen for formidlingsprisen påpeker at Rune Fitjars forskning har revurdert betydningen av regionale industri-clustere for innovasjon, og at den ble omtalt i sentrale amerikanske og kanadiske medier, deriblant Washington Post, samt på et stort antall nettsteder.

Flere av disse oppslagene ble hyppig diskutert i sosiale medier, for eksempel på Twitter, og de omtalte artiklene har også vært blant de mest nedlastede fra internasjonale artikkeldatabaser.

Innovasjonspolitikk                                                                                                                                                                                               -Studien har også blitt referert av viktige aktører i Europa, blant annet i en utredning av EU-kommisjonen. På denne måten har formidlingen bidratt til å forme europeisk og amerikansk innovasjonspolitikk. Toneangivende norske medier har også omtalt forskningen, uttaler juryen.

Formidler forskning
Prisvinneren har en oppdatert hjemmeside og formidler forskning i sosiale medier som Twitter, Facebook og LinkedIn. Han har profilsider på Google Scholar og Research Papers in Economics som samler hans artikler og siteringer. Utover formidlingen i det offentlige rom har prisvinneren også presentert sine funn direkte til relevante departementer, Forskningsrådet og regionale utviklingsaktører.

Vitenskapelig produksjon
Foruten aktiv populærvitenskapelig formidling har Fitjar levert en vitenskapelig produksjon på svært høyt nivå i 2011. Han har publisert og fått godkjent artikler i flere av de ledende internasjonale tidsskriftene innenfor sitt fagfelt. Videre har Fitjar levert vesentlige bidrag til ulike forskningssøknader.

Profilering
Prisvinnerens formidlingsaktivitet har bidratt sterkt til å profilere både Senter for Innovasjonsforskning og IRIS overfor et internasjonalt publikum innen forskning, politikk og næringsliv.