MENY

Stavanger Innovation Summit opna

Nær 100 deltakarar frå 11 land er samla på konferansen Stavanger Innovation Summit som opna i dag på Universitetet i Stavanger.

Fyrste foredragshaldar var professor Andrew Pettigrew frå Saïd Business School ved University of Oxford, som er kjend for det nyanserte synet sitt på utviklinga til organisasjonar. Han oppmodar til å inkludere menneskelege-, politiske- og sosiale aspektar når ein ser på organisasjonar, og ikkje berre berre økonomiske sider, som er vanleg i den tradisjonelle skulen.

Pettigrew har brukt oljeselskapet BP mykje i forskinga si og trekte i sitt foredrag fram eksempel herifrå. Resultata hans viser at dei økonomiske resultata til selskapet ikkje berre følgjer oljeprisen, men i stor grad blir påverka av leiinga sine strategiar. Han peika i den samanhengen på det paradokset at toppleiarane i dei største britiske konserna i gjennomsnitt sit tre år i sjefsstolen.

- Når det er høg oljepris, kan sjølv eit esel leie selskapet BP Det er under dårlege tider at vi treng gode leiarar som er i stand til å samle og tolke inntrykk, spøka Pettigrew

- Doble strategiar lønner seg
På Stavanger Innovation Summit er omstilling eit gjennomgåande tema. Oxford-professoren meiner at det kan lønne seg for organisasjonar som står framfor omstilling å velje doble strategiar. Dette kan gjerast ved å kombinere mellom anna hierarki med nettverk, sentralisering med desentralisering og standardisering med tilpassing.

Tysdag blir Centre for Innovation Research si noverande og framtidige forsking presentert.

Vitja heimesida til konferansen