MENY

Stavanger som sosiologisk laboratorium

Torsdag 31. mai vil den nyopprettede Sosiologforeningen i Rogaland legge Stavanger under lupen. På et åpent arrangement inviterer foreningen til diskusjon om hvordan byen har utviklet seg.

Fra å være en fattig «motkultur»-by på 1960-tallet har Stavanger blitt en av de aller mest velstående i Norge. Landets oljehovedstad har gjennomlevd sosiale og økonomiske endringer som savner sidestykke i Norge. Slik fremstår byen som det vi kan kalle et «sosiologisk laboratorium».

Her virvles opp en rekke problemstillinger knyttet til rikdom, sosial differensiering, religiøs endring og utvikling av smaksmønstre, blant mye annet. Byen kan forstås som et fortettet uttrykk for brede samfunnsendringer.

- Sosiologiforeningen i Rogaland har satt Stavanger som tema for foreningens første møte, fordi det for tiden er flere sosiologer som forsker på byen, og fordi vi tror temaet kan engasjere mange, forteller leder Turid Rødne ved UiS, som ønsker alle hjertelig velkommen til arrangementet.

Innlederne er:
Anders Vassenden, sosiolog og seniorforsker ved IRIS
Kristin Øye Gjerde, historiker og seniorforsker ved Norsk Oljemuseum
Lennart Rosenlund, professor i sosiologi ved UiS
Erik Fossåskaret, førsteamanuensis i sosiologi ved UiS
Etter innlederne blir det åpen diskusjon

Seminaret arrangeres i samarbeid med Tou Camp og utstillingen «ID-camp – et fortellingsprosjekt», som er en kunstnerisk utforskning av Stavanger-identiteter.

Tid og sted:
31. mai kl. 20:00 – ca. 22: 00 (Dørene åpner 19:30), Tou Scene, Maskinhallen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Les også: Ny sosiologforening i Rogaland