MENY

Stavangers suksessformel

Stavanger blir ett av tre fyrtårn i EUs storsatsing for å utvikle smarte byer i Europa. Hvordan greide byen å få full klaff allerede ved første forsøk i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020?

Gruppebilde av partnerskapet bak Triangulum-søknaden. Partnerskapet bak søknaden fra Stavanger. Fra venstre: Monika Hermanns fra Universitetet i Stavanger, Joachim Weisser fra Rogaland fylkeskommune, Tone Grindland Gustafsson fra Greater Stavanger, Dagfinn Wåge fra Lyse energi, Gerd Seehuus fra Stavanger kommune, Mohsen Assadi fra UiS og Per Fjeld, Lyse energi. (Foto: Greater Stavanger)

Et våkent Brusselkontor, et åpent universitet og gode råd fra Forskningsrådet er noen av svarene.

Men bak suksessen ligger hardt arbeid, godt samspill mellom fem partnere i Stavangerregionen og deres felles vilje til å skaffe Horisont 2020-prosjekter.

– Dette er et  godt eksempel på hvordan vi i Forskningsrådet ønsker å jobbe for norske aktører som vil søke om prosjektmidler fra Horisont 2020, forteller Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

– Våre NCP-er skal være støttespillere for forskningsinstitusjoner, offentlige etater og bedrifter, og kunne være et bindeledd til EU. Nå styrker vi vårt NCP-korps. Jeg tror dette kommer til å få stor betydning i arbeidet for å nå målsettingen om at Norge skal få en større andel EU-prosjekter,  sier Hallén.

Stavanger. Eindhoven og Manchester blir europeiske fyrtårn for utvikling av smarte byer der mobilitet, energi og IKT ses i sammenheng.

Horisont 2020-prosjektet er verd opp mot 200 millioner kroner over en periode på fem år.

– Det er fantastisk å få et slikt prosjekt til Stavanger. Dette er en av de mest komplekse EU-søknadene man kan sende. Prosjektet berører en rekke ulike aktørgrupper i offentlig sektor, akademia og næringsliv, og det omfatter tre fagområder – energi, mobilitet og IKT, som vi skal finne integrerte løsninger for, sier Tone Grindland Gustafsson i Greater Stavanger Economic Development.

Uvurderlig hjelp
Hun har koordinert søknadsprosessen fra norsk side og er svært glad for Forskningsrådets aktive rolle i forbindelse med Horisont 2020.

– Hjelpen fra den nasjonale kontaktperson (NCP) på energi i Forskningsrådet, Tor Ivar Eikaas har vært helt uvurderlig. Både til å gi oss tro på at dette får vi til, og til at vi faktisk får det til. Vi har vært i dialog helt siden de første informasjonsmøtene i 2012, og har hatt stor nytte av innspill og råd underveis i søknadsprosessen. Vi fikk hjelp til å forstå hva som egentlig inngår i utlysningen og om hva som er status på fagområdet smarte byer, sier Gustafsson.

Hun trekker også frem Forskningsrådets ordning for prosjektetableringsstøtte (PES) som avgjørende for at Stavanger kunne gjennomføre søknadsprosessen.

I PES-ordningen får bedriftene dekket 50 prosent av timekostnadene til å lage søknaden.

Tilsvarende støtte får de for å gjøre de formelle forhandlingene med EU i perioden fra tildelingen blir kjent og til den endelige kontrakten er på plass.


Offentlig sektor får en viktig rolle i Horisont 2020
Horisont 2020 legger mye mer vekt på store prosjekter som skal løse samfunnsutfordringene i Europa.

Da skal den offentlige sektor med, ikke bare som deltaker, men som aktiv aktør og prosjektleder.

– Horisont 2020 åpner nye muligheter for norske kommuner, fylkeskommuner og offentlige etater. Vi har merket økt interesse på våre informasjonsmøter rundt om i landet. Nå håper vi at Stavangers suksess mobiliserer mange flere til å komme i gang. De nasjonale kontaktpunktene står klar til å bistå, ikke minst som sparringpartner underveis i søknadsprosessen, sier Tor Ivar Eikaas, NCP for energi i Norge.

Nasjonale kontaktpunkter NCP-ene fanger opp signalene om temaene i nye utlysninger lenge før arbeidsprogrammene og utlysningene blir offentliggjort.

De kan dermed tipse aktuelle norske aktører såpass tidlig at de kan finne aktuelle partnere og tenke søknadsideer allerede før utlysningen kommer.

Når søknadsarbeidet starter, kan NCP-ene brukes til å diskutere hva som er den beste strategien for søknaden, hvilke deler av prosjektideen som bør vektlegges.

På slutten kan de hjelpe til med å stille kritiske spørsmål til søknaden slik at aktørene kan sikre at den i størst mulig grad samsvarer med utlysningen og arbeidsprogrammet i Horisont 2020.


Timeplan for Stavangers Horisont 2020-suksess

2012                         Informert om mulighetene i Horisont 2020 av Forskningsrådet, Universitetet i Stavanger og Stavangerregionens Europakontor.
2012 høst                  Strategisk beslutning i Greater Stavanger om å delta i Horisont 2020
2013 vår                   Tips fra regionkontoret i Brussel om smarte byer-utlysningen og henvendelse fra Eindhoven
2013 sommer-høst    Informasjonshenting om utlysningen
2013 desember         Utlysning av fyrtårnprosjektene
2014 januar-mai        Arbeid med søknad og prosjektkonsortium
2014 april                  Praha, Leipzig og Sabadell (Spania) med som følgebyer
2014 mai                   Søknaden levert
2014 oktober            Vinnerprosjektene offentliggjort


Stavangers ni erfaringer for en vinnersøknad

1. Var godt informert om Horisont 2020
2. Brukte Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkt (NCP) for energi
3. 
Bygget på etablert samarbeid blant regionale partnere
4. 
Hadde gode antenner i Horisont 2020 via regionkontoret i Brussel
5. 
Brukte prosjektetableringsstøtte (PES-midler) fra Forskningsrådet
6. 
Fikk god oppfølging i søknadsprosessen fra NCP i Forskningsrådet
7. 
Hardt arbeid hos partnerne
8. 
Skrev sin del av søknaden selv
9. Involverte alle de regionale partnerne hele veien


Tekst: Claude R. Olsen, Forskningsrådet