MENY

Stein Ørn professor ved UiS

Stein Ørn, overlege ved kardiologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus, er ansatt som professor ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Ørn er også kjent som trener for syklisten Alexander Kristoff.

Ørn er ansatt som professor II ved Institutt for matematikk og naturvitenskap.

– Jeg er stolt og glad for en slik utnevnelse, sier Stein Ørn.

– Dette er en anerkjennelse av tversgående kunnskap og hva som kan oppnås når vi finner sammen. Jeg har vært heldig som har fått jobbe, forske og i praksis utrede og teste avansert teknologi som er et resultat av tversgående kunnskap. Sammen med mine kolleger på UiS - professorene Kjersti Engan og Trygve Eftestøl har vi vist at kompetanse-samarbeid er mulig selv om avstanden i utgangspunktet kan se stor ut. Vi bygget opp vårt arbeid rundt den avanserte MR-bildeanalyse som Ole Jacob Greve utviklet. Dette utgangspunktet har vi med tverrfaglig kompetanse kunnet utvikle videre så langt at vi har patentert en løsning, sier Ørn i en artikkel på Helse Stavangers nettside i f orbindelse med utnevnelsen. .

Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne på SUS er også svært fornøyd med utnevnelsen som hun setter inn i en større sammenheng.

– Vårt samarbeid med Universitetet i Stavanger er i utvikling. Stein Ørns utnevnelse til professor II bygger videre på de ambisjonene vi har om å stadig koble kompetanse fra de to sterke miljøene vi har både på sykehuset og på universitetet, sier Bryne i artikkelen.

Tekst: Elin Nyberg

Stein Ørn Stein Ørn er ansatt som professor ved Universitetet i Stavanger.

Stein Ørn er ansatt som professor ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Svein Lunde, Helse Stavanger)