MENY

Sten Inge Jørgensen til UiS

Utenriksjournalist Sten Inge Jørgensen i Morgenbladet kommer til UiS onsdag 13. april for å holde foredraget ”En ny global verdensorden; hva betyr det for mulighetene for overnasjonale reguleringer og styring?”. Forelesningen er åpen for alle.

Sten Inge Jørgensen er en av Norges fremste eksperter på utenrikspolitiske spørsmål. Han har i flere år jobbet med spørsmål knyttet til internasjonal politikk og skrevet flere bøker om temaet.

Han ga nylig ut boken ”Globale utfordringer” på Høyskoleforlaget, som allerede er tatt inn i pensum ved flere læresteder som del av studier knyttet til internasjonale forhold.

Forelesningen med Sten Inge Jørgensen er åpen for alle, og bør interessere alle som er opptatt av globale endringer, og de muligheter som ligger for overnasjonal styring og reguleringer i lys av dagens – og morgendagens globale verdensorden.

Forelesningen finner sted onsdag 13. april klokken 14.15 i rom U-136 i Kjell Arholms hus og er åpen for alle.

Se hele invitasjonen