MENY

– Sterk vitenskap og fremragende samarbeid

Det Nasjonale IOR-senteret ble evaluert i høst. Nå er rapporten ferdig. Et samstemt ekspertpanel gir grønt lys for tre nye år med forskning på forbedret oljeutvinning ved UiS.

– Sterk vitenskap og fremragende samarbeid Doktorgradsstudentene Tijana Voake (til venstre) og Ema Kallesten presenterer arbeidet sitt for ekspertpanelet under deres besøk ved UiS 19. september. Til høyre senterleder Merete Vadla Madland.

Da Det Nasjonale IOR-senteret vant utlysningen fra Forskningsrådet i 2013, var det for driftsstøtte i fem år, med mulighet for tre ekstra år i forlengelsen av disse. Nå er det fire år siden oppstart. Derfor gjennomførte Forskningsrådet en midtveisevaluering denne høsten. Rapporten fra evalueringen er nå klar - og IOR-senteret høster mye ros fra ekspertpanelet som gjennomførte evalueringen.

– Sterkt og resultatorientert

Evalueringen konkluderer med at Det Nasjonale IOR-senteret er et sterkt og resultatorientert senter.

"I første periode har senteret utført forskning av høy kvalitet som har blitt anerkjent eksternt med internasjonale priser," skriver Forskningsrådet på sine nettsider.

Evalueringen konkluderer med at samarbeidet mellom forskningsmiljøene og næringslivet er fremragende. Panelet framhever betydningen av dette samarbeidet både for industripartnerne og samfunnet for øvrig.

– Samarbeid mellom forskning og næringsliv er helt nødvendig for å få til vellykkede løsninger på utfordringer knyttet til effektiv utnyttelse av petroleumsressursene, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør for Energi, ressurser og miljø til Forskningsrådets nettsider.

Veien videre

Nå skal Det Nasjonale IOR-senteret levere inn planer for de tre siste årene. I disse planene må senteret også komme med egne forslag til anbefalingene ekspertpanelet har gitt.

Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet vil gi en endelig beslutning om finanseringen av de siste tre årene i løpet av april 2018.

Tekst og foto: Kjersti Riiber