MENY

Stor interesse for medisin-stillinger ved UiS

UiS har fått inn 92 individuelle søknader og en rekke forslag til prosjekter fra forskningsmiljøer som ønsker seg en av de 13 utlyste stipendiat- og postdoktorstillingene i medisin.

Gruppe rundt et bord. Prodekaner for forskning Helge Bøvik Larsen (TN) og Henriette Thune (HV) har sammen med dekan ved HV, Kristin Akerjordet og Øystein Lund Bø, dekan ved TN, gått gjennom søknadsbunken og kan konstatere at mange høyt kvalifiserte har søkt på medisin-stillingene ved UiS.

Universitetet i Stavanger (UiS) lyste tidligere i vår ut inntil 13 ph.d.-stipendiat- og postdoktorstillinger knyttet til medisinsk satsning ved Det helsevitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. 

92 individuelle søknader  

Kristin Akerjordet, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (HV) er strålende fornøyd med at så mange har søkt på stillingene. Det er en markant andel søkere fra Stavanger-regionen. I tillegg teller søkerlisten både internasjonale søkere og søkere fra resten av Sør-Norge. 

– Vi er imponert over den generelt høye kvaliteten på søkerne. De fleste søkerne er medisinere og har fra før av godt kjennskap til norsk helsevesen, forteller Akerjordet.

Akerjordet har, sammen med Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) og prodekaner for forskning Helge Bøvik Larsen (TN) og Henriette Thune (HV), nå gått gjennom søknadsbunken. De ser fram til noen spennende uker og måneder framover.

– Med disse stillingene styrker UiS sin medisinske satsning betraktelig. Søknadsmassen er et utmerket utgangspunkt for å ytterligere styrke arbeidet i grenseflaten mellom medisin og teknologi, sier Øystein Lund Bø.

Prosjektskisse

– Vi har fått inn enormt mange solide og spennende prosjektskisser, både fra potensielle ph.d.- er og post.doc.- er, sier Lund Bø.

Prosjektskissene spenner blant annet over felt som onkologi, nyfødtmedisin, kardiologi, nevrologi, geriatri, øyesykdommer, øre/nese/hals, ortopedi, endokrinologi, kirurgi, global helse, akuttmedisin, biomedisinsk billedanalyse, fødselsomsorg, radiologi, molekylærbiologi, resiliens, revmatologi, gastrologi, omsorgsetikk, helseteknologi, pediatri, rus og psykiatri, medisinsk statistikk, anestesi, medisinsk simulering, prehospital beredskap, allmennmedisin og gastrokirurgi.

Flere større søknader

Aktuelle forskningsmiljø ble i utlysningen oppfordret til å sende inn større søknader, gjerne med beskrivelse av prosjekter hvor det kan inngå en eller flere ph.d.-stipendiat-/postdoktorstillinger. Fem slike søknader har kommet inn.  

Prosessen videre er at det settes ned komiteer som skal vurdere så vel de individuelle søknadene, som prosjektene som ikke er lenket til konkrete kandidater. Dersom man går videre med noen av prosjektene i sistnevnte kategori, vil disse bli utlyst separat.

Styrker forskersamarbeidet mellom UiS og sykehusene

De inntil 13 stillingene skal blant annet bidra til å styrke samarbeidet mellom forskningsmiljøene ved UiS, Stavanger universitetssjukehus (SUS) og andre sykehus. Institusjonene samarbeider allerede godt om forskning på en rekke områder.  og det har vært en inspirerende prosess med stor mobilisering blant SUS for å utarbeide prosjekter i forbindelse med utlysningen.

Kandidater som tas opp ved ph.d.-programmer ved UiS skal ha minst én intern veileder.

– Samveiledning av kandidater mellom ansatte ved UiS og klinikere utenfor, er et prioritert område for samarbeide som vi ser bærer store frukter, sier Kristin Akerjordet.

– Tverrfaglig samarbeid nødvendig

– Vi står foran store helseutfordringer nå og i framtiden. For å løse disse, trengs tverrfaglig samarbeid. Både Det helsevitenskapelig fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet har forsknings- og undervisningskompetanse på dette området, som vi med dette videre styrker, sier Akerjordet.

Dekanen påpeker at rekrutteringsstillingene er knyttet til begge fakulteter, men de fleste er forankret ved HV-fakultetet.

– Tildelingen av rekrutteringsstillinger øremerket medisin over revidert statsbudsjett i desember 2018, og denne første runden med tilsettinger, er en viktig brikke i bestrebelsene med å få et studium i klinisk medisin til UiS, understreker Akerjordet, og viser til det pågående arbeidet med en studieplan i klinisk medisin ved UiS.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Mari Hult/UiS