MENY

Stor økning i doktorgrader ved UiS

Universitetet i Stavanger har tildelt 109 doktorgrader siden 2005. I fjor satte UiS en foreløpig rekord med 31 disputaser på samme år.

Det går frem av tall fra Doktorgradsregisteret, som ble offentliggjort nylig.

Statistikken viser at tallet på uteksaminerte ph.d.-studenter har steget jevnt og trutt siden institusjonen fikk universitetsstatus i 2005.

Det første året ble det tildelt seks doktorgrader, siden har tallet stort sett økt år for år. I 2009 hadde UiS 29 disputaser, som var et rekordstort tall. Rekorden ble likevel slått i 2010. Da forsvarte 31 stipendiater sine doktorgradsoppgaver.

Universitetet i Stavanger har per i dag åtte doktorgradsprogrammer: Biologisk kjemi, Informasjonsteknologi, Ledelse, Lesevitenskap, Offshoreteknologi, Petroleumsteknologi, Risikostyring og samfunnssikkerhet og Spesialpedagogikk.