MENY

Stor oppgave for UiS-senter

Senter for industriell teknologi og driftsledelse, Universitetet i Stavanger, er ansvarlig for sesjonen Integrated Operations under den internasjonale konferansen Scandinavian Oil & Gas i Oslo.

Det er ventet nærmere 300 deltakere til konferansen som blir arrangert 21. og 22. mai med tilleggssesjonen Integrated Operations 23. mai.

Leder av Senter for industriell teknologi og driftsledelse, førsteamanuensis Jayantha P. Liyanage, er møteleder under første dag av konferansen.

- Dette er en konferanse som vil understreke den store betydningen som skandinavisk olje- og gassvirksomhet vil ha også i årene som kommer, sier Jayantha P. Liyanage. - Under konferansen vil ledende ressurspersoner fra myndigheter og industrien ta opp viktige temaer i fremtidens petroleumsvirksomhet.

Blant foredragsholderne på konferansen er ekspedisjonssjef Gunnar Gjerde i Olje- og energidepartementet, konserndirektør Harld Vabø, Revus Energy, spesialrådgiver Olav Kårstad, StatoilHydro, og direktør Eva Halland, Oljedirektoratet.

Jayantha P. Liyanage, UiS, og Roy Ruså, direktør for teknologi og IKT, Petoro, vil lede sesjonen Integrerte operasjoner med undertittel ”Mapping core competencies and closing competence gaps.”

- Dette er en stor oppgave for senter for industriell teknologi og driftsledelse, sier Jayantha P. Liyanage. – Det er anledning til å profilere senterets kompetanse i en stor internasjonal sammenheng både på myndighets- og industrinivå.

Integrerte operasjoner

- På området integrerte operasjoner, er den store utfordringen i tiden som kommer, utvikling og styring av kompetanse på norsk sokkel, sier Jayantha P. Liyanage.

- Økt produksjon, økte reserver og kostnadsreduksjoner er noe av det oljeselskapene venter å oppnå. Mer olje og gass kan hentes opp, og levetiden på feltene forlenges. De selskapene som har tatt Integrerte operasjoner i bruk, melder om betydelig verdiskaping. Foreløpig har ikke reduksjon av utslipp og energieffektivisering særlig stått høyt på agendaen, men det er på vei opp, påpekte Roy Ruså under NFA-dagene i Trondheim.

Senter for industriell teknologi og driftsledelse

Senter for industriell teknologi og driftsledelse driver forskning, utvikling, opplæring, kompetanseoverføring og innovasjon på mange områder som er knyttet til drift og styring av produksjonsanlegg.