MENY

Stor oppslutning om Stipendiatforum

Over 50 stipendiater deltok på Stipendiatforums samling om Etikk og forskning på UiS under årets Forskningsdager.

Stipendiater fra UiS, IRIS, Misjonshøgskolen, Stavanger Universitetssjukehus og flere andre regionale forskningsinstitusjoner deltok på samlingen, som var arrangert av Stipendiatforum ved Berit Tjørom og Prekubator.

Viktig arena
– Som doktorgradsstipendiat sitter en mye alene og jobber på egenhånd. Det å samles på denne måten og bli kjent med flere, både fra eget fakultet og  fra andre institusjoner betyr mye, sier Fride Solbakken fra Prekubator, som var meddarrangør på samlingen.

– Grunnen til at Prekubator engasjerer seg i dette, er at doktorgradstipendiatene er viktige representanter for fremtidens forskning. Dette vil være grunnlaget for mange nye arbeidsplasser i regionen. Gjennom vårt arbeid vil vi fortelle om mulighetene for patentering og kommersialisering av forskning, sier Solbakken.

Aktuelle foredrag
Knud Knudsen, professor ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS holdt et foredrag om etikk og statistikk, med fokus på hvilke etiske retningslinjer som ligger til grunn for statistisk forskning, herunder lagring og behandling av samfunnsvitenskapelige og medisinske data.

– En viktig oppgave for et universitet, er å kunne bidra til forskning på høyt på nivå, og der er doktorgradsstipendiatene helt sentrale, som framtidige forskere og internasjonale bidragsytere. De er aktive og dyktige og representerer en stor ressurs for UiS. Det gleder meg å se felleskapsfølelsen blomstre på disse samlingene, sier Knudsen.

Dag Jenssen, instituttleder Institutt for økonomi og ledelse ved Norsk hotellhøgskole snakket om etikk og vitenskap i et filosofisk perspektiv, hvor etikk og vitenskap blir betraktet som to ulike verdener.

Arrangementet, bød i tillegg til faglig innhold, på en mulighet til å dele erfaringer over en god middag.