MENY

Stor produksjon av e-læremidler til sykepleierstudium

I prosjektet Nettbasert sykepleierutdanning er det produsert nærmere 1200 læremidler av forskjellig art. De har blitt tatt godt imot av studentene.

Allerede i 2008 bestemte universitetsstyret ved UiS at det skulle opprettes en sykepleierutdanning som tok i bruk digitale læremidler. En av de tidlige utfordringene i prosjektet Nettbasert sykepleierutdanning var å finne en effektiv produksjonsform som gjorde det enkelt for faglærerne å produsere innhold til læremidlene.

Midlene skulle erstatte mange av de tradisjonelle forelesningene for studenter på nettbasert sykepleierutdanning, som startet opp i 2009.

Interaktive kompendier
Løsningen var å produsere interaktive kompendier i form av PDF-dokumenter, som kalles e-kompendier. I tillegg er det produsert videoopptak av forelesninger og andre former for videoer (f. eks. ferdighetsvideoer og rollespill), spill, illustrasjoner og interaksjoner.

Produksjonsdelen av prosjektet ble nylig avsluttet. Totalt er det laget:

• 112 e-kompendier på mellom 15 og 50 sider
• 722 illustrasjoner
• 215 interaksjoner
• 95 videoer
• 112 podcaster
• 3 spill

Prosjektet ledes av Institutt for helsefag. Nå skal læremidlene integreres og tas i bruk i et revidert bachelorprogram i sykepleie.

Gjenstand for forskning
–  Studentene har tatt godt imot læremidlene. Ikke minst gjelder det e-kompendiene, som de rangerer som et av de viktigste. Det er dokumentert i en evalueringsrapport fra University of Nottingham, som har forsket spesielt på bruk av e-kompendier i undervisningen ved Universitetet i Stavanger, sier Karsten Tillerli.
Han har ledet den tekniske produksjonen av læremidlene ved UiS.

Forskningen til Brynjar Foss, førsteamanuensis ved Institutt for helsefag, viser også at e-kompendier er det læringsverktøyet sykepleierstudenter helst vil ha.

Les mer om

Illustrasjon fra e-kompendiet «Sentralnervesystemet. Det perifere nervesystem. Det autonome nervesystem».

Illustrasjon fra e-kompendiet «Sentralnervesystemet. Det perifere nervesystem. Det autonome nervesystem».