MENY

Stor stemning på UiS’ 14-årsdag

Hovedtaler Tora Aasland oppfordret jubilanten til å være nysgjerrig og modig og siterte Alexander Kielland «Store nye tanker som bringer verden fremover, starter alltid med det umulige».

Nye doktorer 2018 De nye doktorene fikk utdelt vitnemål og diplomer på årsfesten. (Foto: ©UiS/Mari Løvås)

Aasland snakket om hvordan det er å være ung i en verden av eldre.

Hun siterte UiS’ motto «Å utfordre det kjente og utforske det ukjente» og la til at dette også kunne vært mottoet for andre unge.

Annerledes innovasjon

Innovasjonen som dette mottoet legger opp til, er både krevende, spennende og annerledes, sa Tora Aasland:

–  For hva innebærer det å være i front teknologisk når en har det mest aktive olje- og gassmiljøet rett i nabolaget? Eller med et aktivt akuttmedisinsk miljø i nabolaget?

–  Hva innebærer det å være i front på risikostyring og samfunnssikkerhet når det åpenbart er behov for mer kunnskap om risiko og om beskyttelse av sivilsamfunnet?

–   Og hva vil det si å få en større utfordring enn noen andre utdanningsinstitusjoner på det tidspunktet: Å forene utdanning i profesjonsfag med utdanning innen tradisjonelle universitetsfag – og forskningsutfordringene forbundet med det? spurte hun.

Har håndtert utfordringer godt

–  Alle disse utfordringene har den unge akademiske institusjonen UiS håndtert – og håndtert bra. Jeg tror dere har lært at den beste veien å gå er den du bygger selv – på den måten at dere er unike og ikke ligner noen andre, sa Aasland.

Tora Aasland var fylkesmann i Rogaland da UiS ble høytidelig åpnet av kong Harald i 2005. I talen mintes hun den store begeistringen ved åpningen.

29. oktober året før hadde regjeringen Bondevik II vedtatt i statsråd at Stavanger skulle få Norges femte universitet.

Visjonære innovatører

–  Etableringen av UiS hadde ikke vært mulig uten visjonære innovatører og dyktige samfunnsbyggere, samarbeid med staten, storsamfunnet, næringslivet i regionen og faglig og politisk vilje til å tenke nye tanker, sa Aasland.

Vedtaket i statsråd i 2004 er bakgrunnen for at UiS feirer årsfest 29.oktober hvert år og inviterer nåværende og tidligere studenter, samarbeidspartnere og andre gjester til fest.

Trusler mot demokratiet

Rektor Marit Boyesen var opptatt av trusler mot demokratiet og den akademiske friheten i sin tale.

–   Vi ser en økende polarisering i Europa, kombinert med en økende mistro til vitenskap og akademia. Derfor er det så viktig å stå på for forskningsbasert kunnskap, sa rektor.

–  Universitetet i Stavanger er opptatt av, og støtter, forskningens uavhengighet og ytringsfriheten. Mange av våre forskere og studenter deltar i samfunnsdebatten. Slik bidrar de til mer kunnskap og til mer faktabaserte samtaler og debatter, sa Boyesen.

Rektor viste også til Magna Charta Universitatum som hun og UiS’ prorektor Dag Husebø i september signerte på Universitetet i Salamanca i Spania sammen med representanter for 70 andre universitet fra hele verden:  

Uavhengighet og likestilling

–   Ved å signere Magna Charta Universitatum viser vi at vi står sammen med 800 andre universitet for å fremme de grunnleggende verdier og tradisjoner akademia historisk har stått for, sa Boyesen.

Rektor understreket at verdier som deles av universitet over hele verden; ytringsfrihet, integritet, uavhengighet og likestilling, også er nedfelt i UiS' strategi. 

–  Derfor er jeg også stolt over at mer enn halvdelen av de nye doktorene som vi hedrer her i dag, 28 stykker, er kvinner, sa Boyesen til stor applaus fra salen.  

Musikk og priser

De musikalske innslagene på årsfesten var ved Stavanger Studentsangforening som i år feirer sitt 25-årsjubileum. Koret sang studentersangene «Gaudeamus igitur» og «Sjung om studentens lyckliga dag».

Bluegrassbandet Strengeplukk, som består av medlemmer med bakgrunn fra musikkmiljøet ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS, fremførte egenkomponert musikk.

Mezzosopranen Izabela Loviskova og Hesam Davari Tochahi på piano fremførte musikk av Richard Strauss. Både Loviskova og Tochahi studerer ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Lyses forskningspris, SR-banks innovasjonspris og Læringsmiljøprisen ble delt ut på årsfesten.

Lyses forskningspris

Lyses forskningspris gis til forsker eller forskningsmiljø ved UiS eller IRIS (nå Norwegian Research Centre - NORCE) som i løpet av det foregående året har utmerket seg med fremagende vitenskapelig arbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Prisen for 2017 gikk til professor Eva Johansson ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora, UiS.

Juryen sier i sin begrunnelse at Eva Johansson har vært svært viktig i oppbyggingen av det barnehagevitenskapelige forskningsmiljøet ved UiS. Dette forskningsmiljøet har oppnådd stor annerkjennelse, både nasjonal og internasjonalt, og utgjør nå et ledende miljø på feltet.

Les mer om Lyses forskningspris 2017.

SR- Banks innovasjonspris

SR-banks innovasjonspris skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og kommersialisering av forskningsresultater. Prisen tildeles ansatte ved UiS og IRIS/NORCE som i løpet av det siste året har utmerket seg.

Sparebank 1 SR-bank sin innovasjonspris for 2017 ble tildelt seniorforsker Arild Lohne ved IRIS/NORCE og ph.d.- student Oddbjørn Nødland ved UiS. Begge er knyttet til Det nasjonale IOR-senteret for økt oljeutvinning ved UiS.

I begrunnelsen for tildelingen viser juryen til at Lohne og Nødland har forsket og utviklet et nytt simuleringsverktøy, IORCoreSim, med potensielt store positive konsekvenser for industrien.    

Les mer om Innovasjonsprisen 2017.

Læringsmiljøprisen

Læringsmiljøprisen gis til miljø eller enkeltpersoner ved UiS som gjennom faglig, pedagogisk og sosial innsats har lagt særlig godt til rette for studentenes læring. Prisen er på 50 000 kroner og beløpet skal brukes til å styrke og utvikle læringsmiljøet ytterligere. 

Årets pris gikk til Norint-gruppen ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora. Gruppen har gjennom lang tid gitt internasjonale studenter kompetanse i norsk språk og kultur. 

Les mer om Læringsmiljøprisen 2018.

Nye doktorer

53 kandidater har disputert siden forrige årsfest og fikk utdelt vitnemål og diplomer på årsfesten.

29 av de nye doktorene var fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet: Maria Terese Creighton, Andrea Tobia Ricolfi, Milad Khatibi, Yen Adams Sokama-Neuyam, Adekunle Peter Orimolade, Kirsten Jayne Redmond Kristiansen, Aojie Hong, Arvind Keprate, Jithin Jose, Ragnar Stølsmark, Jan Johansen Hempel, Eirin Limos Abrahamsen, Reza Askarinezhad, Marina Alexeeva, Alireza Zare, Ruth Beatriz Mezzalina Pincinato, Endashaw Tesfaye Woldemariam, Kun Guo, Sindre Lorentzen, Jahon D. Khorsandi, Utsav Raj Dotel, Karianne Skogland Enerstvedt, Laura Borromeo, Svitlana Rasheva, Knut Anders Kjelaas Johansen, Anders Jensen, Erich Christian Suter, Sayyid Suhail Ahmad og Wenxia Wang.

Ni var fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet: Odd Anders Bøyum-Folkeseth, Cecilie Haraldseid, Else Cathrine Rustad, Jone Ravndal Bjørnestad, Kari Einarsen, Gunhild Bjaalid, Susan Peisan Chen, Reidar Staupe-Delgado og Heidi Victoria Skeiseid.

Tre av kandidatene var fra Det helsevitenskapelige fakultet: Trond Erik Grønnestad, Anja Christoffersen Pawlica og Knut Andersen.

11 av de nye doktorene var fra Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora: Signhild Skogdal, Eva Christina Furskog Risa, Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, , Marianne Sandvik Tveitnes, Elen Johanna Instefjord, Tove Flack, Zahra Esmaeeli, Silje Eikanger Kvalø, Delia Schipor og Bente Rigmor Walgermo.

En kandidat var fra Fakultet for utøvende kunstfag: Friederike Wildschütz.

Tekst: Elin Nyberg

Tora Aasland

Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland var hovedtaler på årsfesten. (Foto: ©UiS/Mari Løvås)