MENY

Store forventninger til Presenter

– Presenter er helt i tråd med hvordan vi tenker i Kunnskapsdepartementet, sa statssekretær for forskning- og høyere utdanning Jens Revold da han åpnet forskningssenteret Presenter på Universitetet i Stavanger torsdag 8. januar.

– I forskningsmeldingen som kommer rundt påsketider, er det skissert tre satsningsområder der helse og velferd er ett av områdene. I denne meldingen legger vi også vekt på samarbeid mellom sterke fagmiljø, sa Revold og med dét påpekte han at Presenter er helt i tråd med Kunnskapsdepartementet.

Presenter som skal forske på temaene sykefravær, inkludering og arbeidsrettet rehabilitering, ble formelt åpnet av statssekretæren.

– Ja, vi trenger enda et forskningssenter for samfunnsutviklingen stiller oss stadig nye utfordringer. Sykefraværet er større enn ønsket, og hvorfor klarer man å redusere sykefraværet i noen sektorer, mens det i andre sektorer viser seg vanskelig?, spurte Revold og utfordret Presenter til å ta fatt på oppgaven.

Med Kunnskapsdepartementets gratulasjoner var Presenter formelt åpnet med om lag 150 inviterte gjester, mange fra næringslivet, offentlig sektor, NAV og helsetjenesten, i tillegg til ledere og forskere fra alle de tre samarbeidspartnerne som eier Presenter: International Research Institute of Stavanger (IRIS), Universitetet i Stavanger, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høgskolen i Oslo.

Kunnskap ut til samfunnet
– Mange tiltak og beslutninger i arbeidslivet savner et forskningsbasert grunnlag. Fagmiljøene på dette feltet hungrer etter bedre metodikk på dette feltet. Vi skal bli rågode på metode, og gode på å oppsummere forskning for å gi kunnskap ut til samfunnet, forklarte seniorforsker Randi Wågø Aas ved IRIS i sitt åpningsinnlegg.

Wågø Aas er konstituert leder for det nye forskningssenteret. Hun presenterte Presenter og la vekt på at senteret skal bli gode på forskningsformidling og translasjon mellom forskning og praksis, med blant annet tilgang til forskningsresultater via ”Hva sier forskningen om” på senterets nettsider.

Wågø Aas ble etterfulgt av ordføreren i Stavanger kommune, Leif Johan Sevland, som la vekt på at et tilrettelagt arbeidsliv for den enkelte har stor betydning for samfunnet og ikke minst for verdigheten til den enkelte – til de som faller utenfor. Sevland ga også uttrykk for at han hadde store forventninger til forskningssentret som politikere i regionen vil dra nytte av når de skal legge til rette for gode løsninger i arbeidslivet.

Etterlyste forskning
Professor Espen Dahl fra Høgskolen i Oslo forklarte i sitt innlegg at den høye sysselsettingen i Norge gjør at vi også er blant dem som har høyest sykefravær. Han mente at dette metodisk er et vanskelig forskningsområde som ingen riktig har lyktes med å få has på.

Også HMS-direktør Geir Riise i Posten Norge trakk fram nødvendigheten av forskning og dokumentasjon – blant annet på god ledelse

Avdelingsdirektør Karin Liabø fra NAV ga oss status: Institusjonen utbetaler 8000 kroner per sekund, og det er 1,3 millioner mennesker som får forskjellig type støtte fra NAV i dag.

– Det er klart vi bør vite noe om metodene vi bruker virker, sier Liabø med adresse til Presenter.

Les mer på www.presenter.no