MENY

Storfornøyde internasjonale studenter

Nylig gjennomførte Enhet for studentservice (ESS) en undersøkelse blant de internasjonale studentene. Den viste at studentene stort sett er strålende fornøyd med sitt opphold ved UiS. Undersøkelsen viste også hvor viktig studentenes trivsel er for den videre rekrutteringen av studenter fra utlandet.

Undersøkelsen rettet seg mot studentene som ankom UiS høsten 2009, og gjennom 36 spørsmål fikk de mulighet til å evaluere sin studenthverdag. Tidsrommet for undersøkelsen var 25. november til 15. desember, og over 70 prosent valgte å delta. Enhet for studentservice (ESS) var ansvarlig for utarbeiding og gjennomføring av undersøkelsen, og alle som svarte var med i trekningen av en iPod Nano som påskjønnelse for deltakelsen.

Mye å glede seg over
Universitetets faglige ansatte har all grunn til å glede seg over at 91 prosent av studentene er tilfreds med det akademiske nivået UiS holder. Engelsknivået som forelesningene holdes på blir også vurdert som bra av hele 90 prosent av studentene. 96 prosent fremhever de administrative støttefunksjonene som gode.

Universitetet har i samarbeid med studentorganisasjonene arrangert flere tilstelninger gjennom høstsemesteret. Studentene har hatt tilbud om norskkurs to kvelder i uken, samt arrangementer som Orientation Week, Cultural Diversity Day og International Day. International Day ble svært positivt evaluert, og hele 99 prosent uttrykte sin tilfredshet med dagen. Andre arrangementer fikk også meget positive tilbakemeldinger.

– For min del var språkkurset svært interessant og det var også veldig artig. Jeg ville ikke ha likt et veldig seriøst og tørt norskkurs, så for min del var det svært morsomt, sier en anonym internasjonal student som uttaler seg om norskkurset.

Aktive studenter
I undersøkelsen fremkommer det at studentene gjennomsnittelig bruker 27 timer på studier hver uke. 37 prosent av respondentene oppgir at de jobber ved siden av studiene, og hele 40 prosent ønsker en deltidsjobb. De yrkesaktive studentene jobber gjennomsnittelig 18 timer i uken, og den store majoriteten mener at dette ikke har negativ innvirkning på de akademiske prestasjonene.

– Manglende nettverk og språkbarrierer er hovedårsakene til at internasjonale studenter har vansker med å få seg deltidsjobb, sier Siri Haugen ved Karrieresenteret.

38 prosent av studentene er innmeldt i en studentorganisasjon, og det er gledelig at 94 prosent av respondentene er svært fornøyd med de ikke-akademiske studentaktivitetene ved UiS.

Trivsel fører til rekruttering
83 prosent av studentene er så fornøyd med sitt opphold ved UiS at de vil anbefale andre å studere her. Ytterligere 16 prosent trenger mer tid på å uttale seg.

– Ettersom studentene bare har vært her i 4 måneder, er det naturlig at de er usikre på om de vil anbefale andre å studere ved UiS. Forhåpentligvis vil de kommende semestrene gjøre at også disse studentene blir gode ambassadører for universitetet, sier førstekonsulent Erika Torgersen ved ESS.

At 35 prosent av respondentene oppgir at de søkte seg til UiS gjennom anbefaling fra venner og familie, illustrerer hvor viktig studentenes trivsel er for den videre rekrutteringen av studenter fra utlandet.

Tilbakevendende utfordringer
Til tross for at de internasjonale studentene stort sett er svært fornøyd med å studere i Stavanger, finnes det klare utfordringer når det gjelder den sosiale integreringen av våre internasjonale studenter. Over 20 prosent av respondentene oppgir at de ikke har noen sosial omgang med norske studenter, og 21 prosent oppgir at de ikke er tilfreds med den sosiale samhandlingen med de norske studentene.

– Studentskipnaden, universitetet og studentorganisasjonene har et stort ansvar for den sosiale integreringen av de internasjonale studentene. Uten innsats fra våre norske studenter kan likevel ikke denne integreringen lykkes, hevder Erika Torgersen i ESS.

Boligsituasjonen er en tilbakevendende utfordring når det gjelder antallet studentboliger og kvaliteten på enkelte av disse. Derfor er det gledelig at 84 prosent er tilfreds med de ulike botilbudene.

– Tidligere i høst hadde vi noe problemer med enkelte av studentboligene. Vi har heldigvis hatt en god og konstruktiv dialog med studentene det gjaldt, og situasjonen skal nå være utbedret, sier Erika Torgersen i ESS.

Aktørene som er i kontakt med våre internasjonale studenter har all grunn til å glede seg over resultatene. Utfordringene som fremkommer i undersøkelsen skal det jobbes aktivt med å utbedre, og forhåpentligvis vil fremtidige evalueringer vise en enda større tilfredshet blant våre akademiske gjester.

TEKST: Joachim Kallevig, ESS