MENY

Storsatsing på digital eksamen

I løpet av året skal 80 prosent av alle skoleeksamener være digitale. Det er målet for et nytt prosjekt ved UiS.

Birgitte Dambo og teamet i Tjodhallen under avvikling av digital eksamen Anders Kristiansen, Arve Mellemstrand, Birgitte Dambo, Margot A. Treen er teamet som skal sørge for at UiS når 80 prosent digitale eksamener.

Student? Les alt om digital eksamen her

For å lykkes med prosjektet skal universitetet leie splitter nye lokaler i «Arkivenes hus», det nye bygget som er under oppføring bak Ipark, sør på campus Ullandhaug. Disse lokalene skal være ferdig til bruk 1. august og har plass til 270 eksamenskandidater.

Lokalene blir utstyrt med det aller siste innen teknisk utstyr for eksamensavvikling og undervisning. Utenfor eksamensperioden vil disse lokalene kunne benyttes til undervisning med nye digitale læringsformer.

Skalerer opp

I høst startet universitetet et prosjekt kalt «Innføring av 80 prosent digitale eksamen ved UiS». Det betyr at innen utgangen av 2017 skal 80 prosent av studentene som avlegger skoleeksamener gjennomføre eksamen i et digitalt verktøy.

– Rektoratet er svært positive til digitalisering av eksamen og vi har vært helt avhengig av deres gode støtte for å lykkes med dette. Prosjektet er allerede på god vei med å skalere opp eksamen, forteller Birgitte Dambo i Utdanningsavdelingen. Hun leder "80 prosent-prosjektet" på UiS.

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet er klart best i klassen, og internt på fakultetet er Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag (IMKS) og Institutt for sosialfag (IS) i front. IMKS hadde klart flest digitale eksamener høsten 2016. IS har færre eksamener, men her er 100 prosent av deres skoleeksamener digitale.

Dobler til høsten

– Totalt sett regner vi med at 40 prosent av våre skoleeksamener vil være digitale i vår. Til høsten dobler vi det tallet, sier Dambo.

Som prosjektleder administrerer hun en prosjektgruppe som består av faglig og administrativt ansatte ved ulike enheter. Studentorganisasjonen StOr er også med.

«Beste praksis»

En del av prosjektet er å etablere gode administrative rutiner i forbindelse med eksamensavvikling. For å få til det, blir det blant annet arrangert en workshop med instituttene i neste uke for å kartlegge arbeidsprosesser og lage nye felles administrative rutiner ut i fra «beste praksis»-prinsippet.

– Vi skal ut og informere alle faglærere om digital eksamen og hvilke muligheter som finnes. Vi begynner på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og skal ta for oss hvert enkelt institutt slik at faglærerne får mulighet til å komme med spørsmål, sier Dambo.

Jobber på spreng

Sammen med IT-avdelingen har hun et team som jobbet på spreng under eksamensperioden med planlegging og utføring av digital eksamen. Teamet arbeider nå med å etablere et brukerstøtte- og driftsapparat.