MENY

Storverk om bore- og brønnteknologi

Det har tatt seks år å lage boken. Men nå foreligger storverket om bore- og brønnteknologi med professor Bernt S. Aadnøy, Institutt for petroleumsteknologi, som prosjektleder. Boken Advanced Drilling – Well Technology er gitt ut av Society of Petroleum Engineers og er på nærmere 900 sider.

 - Dette har vært et stort prosjekt som har involvert mer enn 40 forfattere, sier Bernt S. Aadnøy. De er for en stor del rekruttert fra industrihold, og de fleste har doktorgrad. I tillegg er det selvsagt forfattere fra universiteter.

Tidligere har Applied Drilling Engineering vært det internasjonale verket om bore- og brønnteknologi med blant andre Aadnøy som forfatter av et kapittel om geomekanikk.
 

Rettet mot industrien
- På en konferanse i 2003 ble det vedtatt å revidere denne boken. Utgangspunktet var at det hadde skjedd en stor utvikling på dette teknologiske området, sier Aadnøy.   

- Det ble da også bestemt at vi trengte en bok til som er mer rettet mot industrien.  Den grunnleggende ideen bak Advanced Drilling and Well Technology er derfor å få med seg den rivende utviklingen i bore- og brønnteknologi som har skjedd de senere år.

Chief Editor
Selv fikk Bernt P. Aadnøy ansvaret for å finne potensielle faglige forfattere på bred internasjonal basis og ble i praksis Chief Editor.  Prosjektet ble etter hvert så omfattende at det ble opprettet en egen webside hvor alt materialet ble lagt.

Boken kom ut i oktober.

- Den inneholder det helt fundamentale innen bore- og brønnteknologi på områder som offshoreboring, boring på dypt vann, geotermisk boring og dekker alle sentrale anvendelser. Men det er viktig å understreke at boken er skrevet med tanke på den fremtidige teknologiske utviklingen, og vi har en ambisjon om at boken skal ha en levetid på 20 år før en revisjon blir nødvendig.

Bernt S. Aadnøy har vært medforfatter til innledningskapitlet i tillegg til et kapittel om geofysiske metoder. Førsteamanuensis Eirik Kaarstad, UiS, har også bidratt med et kapittel om termodynamikk.  Rolv Rommetveit, Knut Bjørkevoll og Terje Magnussen har også gitt norske bidrag..

Stor betydning
- Dette er et internasjonalt verk som har stor betydning for UiS, sier Aadnøy. UiS er toneangivende innen bore- og brønnteknologi. Denne boken vil gjøre UiS kjent i en stor internasjonal sammenheng.  Dette blir selve kjerneverket innen bore- og brønnteknologi.

Bokverket vil bli tatt i bruk på tre kurs på masternivå i petroleumsteknologi på UiS. Selv om boken vil koste omtrent kr 1000,-, vil det oppveies av at studentene nå kan konsentrere seg om et verk. Tidligere måtte studentene kjøpe flere dyre bøker og kompendier.

- I en slik sammenheng vil boken bli billigere for studentene, sier Bernt S. Aadnøy.

Boken har stort brukspotensial, da SPE alene har på verdensbasis 100 000 medlemmer.

Nytt prosjekt
Bernt S. Aadnøy har flere jern i ilden. For tiden er han i ferd med å revidere boken Modern Well Design. Det er en bok som opprinnelig kom ut i 1996 og som er beregnet på master- og doktorgradsstudenter i petroleumsteknologi.

Tekst: Egil Rugland